Hier stond de grootste burcht van Holland

Heel fraai is het slotkwartier ook als er sneeuw is en liefst ook nog ijs. Dan wordt er geschaatst op de Slotgracht en ‘koek en zopie’

Het Slotkwartier

Het Slotkwartier is het oude centrum van Egmond aan den Hoef.  Dit is een beeldschoon historisch gebied, omgeven door het Slotpark, waar u een kleine wandeling kunt maken. Het is goed toeven op het grasveld tussen de opgemetselde fundamenten van het Slot op den Hoef, met uitzicht op het historische Overslot en in de zomer veel groen. Menige fiets- of wandelgroep houdt hier een picknick.

Het Slot Egmond

Standbeeld voor graaf zonder hoofd

Eigenlijk is het vreemd dat zijn standbeeld er nog niet eens zo lang staat. Lamoraal, de vierde en beroemdste graaf van Egmond die te Brussel in 1568 wordt onthoofd. Goethe dicht over dit drama en Beethoven schrijft daar muziek op zoals de Ouverture Egmond. Vijf jaar na de executie wordt het slot door de geuzen van Sonoy verwoest opdat de gehate paapse Spanjaarden zich er niet in kunnen vestigen.

Gezeten op een bankje bij het beeld kunt u wat informatie lezen. Als u richting Alkmaar kijkt, ziet u een van de oudste polders.

Het moeras werd destijds in opdracht van diezelfde Lamoraal drooggelegd. We moeten wel eerlijk toegeven dat Lamoraal te veel bezittingen had om hier dikwijls te verblijven.

Een toren met zeven verdiepingen
De fundamenten met daarop een stukje ruïnemuur van de Rentmeesters toren zijn gratis toegankelijk. Hieraan is de plattegrond van het kasteel nog goed te herkennen zoals de kasteeltorens en de sleuven van de contragewichten van de twee ophaalbruggen.

Er is een oude waterput en de rechthoekige binnenplaats is ook goed te zien. Wat je niet ziet is hoe reusachtig groot het kasteel is geweest. Zo was de grootste woontoren de Donjon maar liefst 28 meter hoog, even hoog als de Sterflat, het hoogste gebouw in Egmond aan Zee. De Donjon had 7 verdiepingen maar die waren dan ook elk wat hoger dan de tien verdiepingen van de Sterflat.

De grootste en ‘schoonste’ burcht van Holland heeft hier gestaan en hoe die er precies heeft uitgezien, weet niemand met zekerheid. De bezoeker kan hier de fantasie de vrije loop laten. Hier liet de torenwachter zijn hoorn schallen voor de illustere slotbewoners en hun bezoekers. Hier klonk hoefgetrappel en speelde zich het middeleeuwse dorpsleven af.

Opgravingen in de jaren ’30

In het kader van de werkverschaffing zijn de fundamenten in 1933/1934 blootgelegd en opnieuw opgemetseld, onder leiding van ingenieur Johannes van Oldenborgh.

Een samenvatting in woord en beeld van het door hem uitgebrachte verslag staat op www.historischegmond.nl. U vindt daar meer over de geschiedenis en ook het slot in 3D.

 

Tekening van de Slot in Egmond aan den Hoef ruïne niet lang na de vernietiging

Verbazingwekkende historie

Wie meer leest over het roemruchte verleden van dit slot valt van de ene verbazing in de andere. Zo staat bij veel Egmonders het boek Derper-Hoever-Binder in de kast, in 1978 geschreven door Kathinka Lannoy en Bob Denneboom. Het is voor velen de nog altijd zeer lezenswaardige ‘bijbel’ van de Egmondse geschiedenis. Dat we nog zoveel weten is te danken aan het feit dat de monniken van de abdij voor de verwoesting een groot aantal documenten in veiligheid konden brengen.

Zo kon Pater Jan Hof aan de hand daarvan de geschiedenis reconstrueren van de abdij van 922 tot 1573 en daar komt ook veelvuldig het slot in voor. In 2008 is het prachtige boek ‘Het kasteel van Egmond’ van Arnold C.M. Burger opnieuw uitgegeven door uitgeverij Pirola in Schoorl. In dit prettig geschreven boek vol illustraties wordt de ontstaansgeschiedenis van het kasteel uit de doeken gedaan. Burger benadrukt hoe immens groot het kasteel ooit is geweest en het feit dat we niet exact weten hoe het er heeft uitgezien.

Hoeverdorpsfeest Egmond aan den Hoef

Elk jaar in Juni wordt de Hoever Dorpsfeest, kunstmarkt gehouden. Middeleeuwse demonstraties, autoshow. En nog veel meer.

Herstel van Historisch Erfgoed in het Slotkwartier van Bergen

Met de toekenning van de Erfgoed Deal vorig jaar is het grote cultuurhistorische belang van het Slotkwartier bevestigd

Uitslagen B.C. Egmond | Bridgeclub in De Egmonden

Bridge Egmond in Dorpshuis Hanswijk. Wekelijks gezellig met elkaar Bridgen. Bekijk de rankings – uitlslagen

Nieuwsflits: Hoeve Overslot verwelkomt Brouwerij Egmond met Open Armen! 🎉

Wat een geweldig nieuws uit Egmond aan den Hoef! In april dit jaar kreeg Brouwerij Egmond de voorlopige gunning voor de exploitatie van Hoeve Overslot

Lente in Egmond, de bloembollen in Maart tot Mei

Als de lente weer in volle gang is en dat betekent dat de bloembollen in bloei staan op de beroemde velden van Egmond.

De charme van Egmond aan de Hoef

Egmond aan de Hoef is een klein en charmant dorpje dat op slechts enkele kilometers van Egmond aan Zee.

Hoeve Overslot restauratiewerkzaamheden

Renovatie Hoeve Overslot – restauratiewerkzaamheden officieel van start zijn gegaan op 17 maart 2023

Manege de Hoef

Manege de Hoef is een paardensport centrum met meer dan 50 jaar ervaring. De manege bezit 70 tot 80 paarden en pony’s.