Egmond aan Zee is een traditioneel vissersdorp aan de Noordzee, dat bekendstaat om zijn prachtige stranden en zijn gezellige sfeer. De dorpsbewoners zijn erg betrokken bij de gemeenschap en er zijn veel verenigingen die actief zijn om het dorp een leefbaar en aantrekkelijk te maken.

Er zijn verenigingen die zich richten op verschillende aspecten van het dorpsleven, zoals sport, cultuur, milieu en dorpsbelangen.

Dorpsbelangen spelen een belangrijke rol in Egmond aan Zee. Er is voor elk dorp een eigen Dorpsbelangen Vereniging die de belangen van de bewoners van het dorp behartigt. Zij zijn verantwoordelijk voor het behoud van het dorpskarakter, de kwaliteit van het leefmilieu en het voorkomen van overlast door toerisme.

Ook houden zij zich bezig met het bevorderen van het cultureel erfgoed en het bewaken van de veiligheid van het dorp.

We hebben getracht ze allemaal te benoemen en direct links naar de betreffende vereniging, club, sportclubs, kerk(en) en stichtingen voor de betreffende dorpskern, beter genoemd als Dorpsbelangen.

Denk hierbij aan de duikersvereniging OVV Egmond of de Muziek vereniging Lamoraal van Egmond, maar ook Dorpsbelangen zoals De parel aan Zee (Egmond aan Zee) of Dorpsbelangen Egmond-binnen.