Bridge is een spannend en uitdagend kaartspel dat wordt gespeeld door vier spelers, verdeeld in twee teams van twee. Het doel van Bridge is om zo veel mogelijk ‘slagen’ te winnen, waarbij een slag bestaat uit het spelen van een kaart door elke speler, één per keer.

Bridgeclub Egmond speelt dit spel met veel plezier. Spelplezier staat voorop. De speelavonden verlopen in een prettige, ontspannen sfeer.

De Bridge Club Egmond of B.C Egmond is 01/06/1945

Op 1 september begint de nieuwe competitie bij Bridgeclub Egmond. Er is volop ruimte voor jonge en oudere spelers. En wellicht start de club ook een cursus bridgen voor beginners. Niet alleen voor volwassenen maar ook voor jongeren. Want bridgen is voor iedereen. Nu is het perfecte moment om deze geweldige denksport eens uit te proberen!

Wil je een keer komen kijken of meespelen? Of misschien meteen lid worden? Neem contact op met Rob Hallewas, penningmeester van de bridgeclub, via 072-5063 962 of 06-239 127 22

Hier is een korte uitleg over hoe het spel werkt:

  1. Kaartspel: Bridge wordt gespeeld met een standaard kaartspel van 52 kaarten. De kaarten worden eerlijk verdeeld tussen de vier spelers, waarbij elke speler een set van 13 kaarten ontvangt.
  2. Bieden: Voordat het kaartspel begint, vindt een biedronde plaats. Tijdens het bieden geven spelers aan hoeveel slagen ze denken te kunnen winnen en welke troefkleur ze verkiezen. Het bieden is een belangrijk strategisch element van het spel, waarbij spelers communiceren met hun partner en proberen hun hand te beoordelen op basis van de biedingen van anderen.
  3. Spelen: Na het bieden begint het eigenlijke spel. De speler die het hoogste bod heeft gedaan, wordt de ‘declarant’ en zijn partner wordt de ‘dummy’. De declarant legt de kaarten van zijn partner open op tafel, terwijl hij zelf de kaarten van de dummy bestuurt. De speler links van de declarant maakt de eerste zet door een kaart uit zijn hand te spelen. De andere spelers moeten een kaart van dezelfde kleur spelen als de eerste kaart, als ze er een hebben. Als ze dat niet kunnen, mogen ze een willekeurige kaart spelen.
  4. Troef: Troefkaarten zijn speciale kaarten die de rangorde van andere kaarten in het spel overheersen. De troefkleur wordt bepaald tijdens het bieden. Als een speler geen kaart van de gevraagde kleur heeft maar wel een troefkaart, moet hij een troefkaart spelen. Als een andere speler een hogere troefkaart speelt, wint die speler de slag.
  5. Scoren: Na elke hand worden de slagen geteld en punten toegekend op basis van het aantal gewonnen slagen en het behaalde bod. Het team dat het hoogste bod heeft gedaan en het aantal slagen heeft behaald dat ze boden, scoort punten. Als het team echter minder slagen wint dan het geboden aantal, worden strafpunten toegekend aan de tegenstanders.

Bridge is een spel dat zowel strategisch denken als samenwerking vereist. Het is geliefd bij spelers over de hele wereld vanwege zijn complexiteit en uitdagingen, maar ook vanwege de sociale aspecten en de mogelijkheid om nieuwe vriendschappen te smeden tijdens het spel.

Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef

Speel locatie

Dorpshuis de Hanswijk

Hanswijk 1
1934 CP Egmond Aan Den Hoef

Uitslagen B.C. Egmond | Bridgeclub in De Egmonden

Clubreglementen

 

Bij B.C.Egmond (B.C. Egmond (dinsdagavond)) is het volgende van toepassing

Clubreglementen

Hieronder vind je de manier waarop de club de NBB-Clubranking heeft ingericht. De clubreglementen zijn leidend, in het geval dat onderstaande uitleg daarvan afwijkt.

Uitslagen

Getoond worden de uitslagen die tijdens het lopende seizoen zijn verwerkt voor de actuele stand in ranking en clubkampioenschap. Naast de behaalde scores zijn hier ook de toegekende rankingpunten te zien.

Bij parenwedstrijden worden de rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde scores (dynamisch). Een gemiddelde score (50% of 0 G-IMP) is goed voor een aantal rankingpunten gelijk aan het gemiddelde van de rankings van de aanwezige spelers in de betreffende lijn. Hogere scores resulteren in meer rankingpunten, lagere scores in minder. De kolom Gem. Lijn toont de gemiddelde ranking van de spelers in een lijn (voor aanvang van de zitting).

Bij viertallenwedstrijden worden rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde teamresultaten. Een gemiddelde score (0 VP) is goed voor het gemiddelde van de rankings van de ontmoete tegenstanders (zie kolom Gem. Tegen.). Hogere scores resulteren in meer rankingpunten, lagere scores in minder.

 

Competities

Iedere competitie heeft haar eigen reglementen. Welke invloed deze hebben op de competitiestand wordt uitgelegd in de legenda onder de getoonde competitiestand.

Spelerrankings

De ranking is het gemiddelde van de getoonde resultaten, behaald op de 6 meest recente zittingen die een speler aanwezig was. Iedere keer als een nieuw resultaat erbij komt, vervalt het bij oud getoonde resultaat, en alle overige resultaten schuiven een plek naar rechts.

Zolang er nog minder dan 6 resultaten beschikbaar zijn worden de ontbrekende resultaten vervangen door een inschatting van de speelsterkte (voorbeeld: 42). Inschattingen worden gemaakt bij aanvang van een nieuw seizoen op basis van het vorige seizoen, en bij nieuwe spelers zo redelijk mogelijk.

De kolommen +/- en vervallen tonen de verandering van een spelerranking resp. de zojuist vervallen score, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolommen zijn leeg bij spelers die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.

Parenrankings

De ranking van een paar is de som van de rankings van beide spelers. De ranking van een driemanschap is twee derde van de som van de rankings van de drie spelers.

De lijnindeling voor een clubavond gebeurt op basis van de actuele rankings van de op die avond aanwezige paren (vast of incidenteel). Er wordt naar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke hoeveelheden paren te hebben. De aangeduide lijnindeling is alleen een benadering. De feitelijke indeling op een avond wordt bepaald door wie er al dan niet aanwezig is.

De kolom +/- toont de verandering van een parenranking, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij paren waarvan geen speler de meest recente zitting heeft meegespeeld.

Clubkampioenschap (paren)

Alle leden strijden om het clubkampioenschap op basis van de verdiende rankingpunten. Na afloop van het seizoen wordt tot clubkampioen uitgeroepen het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft gescoord. (Zie kolom Gemiddelde.) Om clubkampioen te kunnen worden moeten de spelers van een paar of driemanschap minimaal 20 keer met elkaar hebben gespeeld.

In aanmerking komende paren en driemanschappen worden getoond met een blauwe achtergrond, de anderen met een grijze achtergrond. Paren en driemanschappen die, bij het huidige stand op basis van 24 uitslagen, minder dan 6 keer hebben gespeeld worden onderaan getoond.

De kolom +/- toont de verandering in het kampioenschap, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij paren die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.

Clubkampioenschap (individueel)

Alle leden strijden om het clubkampioenschap op basis van de verdiende rankingpunten. Na afloop van het seizoen wordt tot clubkampioen uitgeroepen de speler die het hoogste gemiddelde over de behaalde punten heeft gescoord. (Zie kolom Gemiddelde.) Om als clubkampioen in aanmerking te komen moet een speler minimaal 22 keer hebben gespeeld. Indien een speler vaker dan 22 keer heeft gespeeld, vallen de maximaal 5 slechtste scores af.

In aanmerking komende spelers worden getoond met een blauwe achtergrond, de anderen met een grijze achtergrond. Spelers die, bij het huidige stand op basis van 24 uitslagen, minder dan 6 keer hebben gespeeld worden onderaan getoond.

De kolom +/- toont de verandering in het kampioenschap, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij spelers die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.