De gemeente Bergen nodigt u uit voor een inloopmoment op woensdag 13 maart, van 15.00 tot 17.00 uur, bij het Slotkwartier. Dit is een uitgelezen kans voor geïnteresseerden om de voortgang van de restauratie van Hoeve Overslot en Slotweg 44 opnieuw te bekijken. De werkzaamheden vorderen gestaag, en het resultaat begint al goed zichtbaar te worden. U bent van harte welkom bij Huys Egmont voor een rondleiding en om vragen te stellen aan aannemer Pronk of medewerkers van de gemeente Bergen.

Toekomst van het Slotkwartier

Met de toekenning van de Erfgoed Deal vorig jaar is het grote cultuurhistorische belang van het Slotkwartier bevestigd. Dit historische gebied krijgt een nieuwe invulling. De brouwerij, die de Hoeve als proeflokaal gaat exploiteren, en bestaande cultureel-maatschappelijke initiatieven, zoals het kleinkunstpodium van Stichting Hafre, zullen samen het Slotkwartier transformeren tot een herkenningspuntontmoetingsplek en multifunctioneel verblijfsgebied.

Toekomstplannen

Momenteel vinden er gesprekken plaats om gezamenlijk een toekomstplan op te stellen. Dit plan zal de promotie en verdere ontwikkeling van het Slotkwartier projectmatig en professioneel vormgeven. De verwachting is dat dit plan vóór de zomer gereed zal zijn.

Restauratie en Inrichting

De restauratie van het Slotkwartier zal naar verwachting in mei worden afgerond. Na de restauratie krijgen de toekomstige bewoners de gelegenheid om de inrichting naar eigen behoefte verder vorm te geven.

In een deel van Hoeve Overslot, een historische boerderij uit ca. 1585, blijft een podium voor kleinkunst gehuisvest. Het college heeft eerder besloten dat Stichting Hafre deze ruimte mag exploiteren.

Vanaf 1 november 2023 wordt het pand van binnen verduurzaamdgerestaureerd, voorzien van geluidsisolatie, en beter geklimatiseerd. Dit zorgt ervoor dat het in de toekomst duurzaam als podium voor kleinkunst kan worden gebruikt.

Keuze voor Brouwerij Egmond

Voor de exploitatie van het overige deel van de hoeve en het naastgelegen pand, Slotweg 44, is in 2021 een openbare inschrijving gestart. Brouwerij Egmond behaalde de meeste punten op basis van beoordelingscriteria. Om onafhankelijk advies te verkrijgen, is er aanvullend een externe toetsing uitgevoerd. Een externe partij beoordeelde de drie inzendingen aan de hand van gunningscriteria. Ook bij deze externe toetsing kwam Brouwerij Egmond als beste naar voren.

Exploitatieplan van Brouwerij Egmond

Brouwerij Egmond wil de hoeve exploiteren in samenhang met de locatie aan de Weg over de Bisschop, waar zij bier brouwen. De inrichting krijgt een sterke link met de brouwerij, namelijk een proeflokaal met historische uitstraling. Hier worden biologische maaltijden geserveerd. In de activiteiten wordt gezocht naar een relatie met lokale ondernemers en initiatieven.

Daarnaast is er een uitgebreid plan voor de tuininrichting, met een terras en een belevingstuin. Hierbij wordt rekening gehouden met de verbouw van grondstoffen voor het brouwproces en natuurinclusieve teelt. Ook hebben omwonenden meegedacht over het beheer en is er nagedacht over samenwerking met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De komende maanden worden verdere afspraken met de brouwerij gemaakt. Vervolgens zal een planologische procedure worden gevolgd om het gebruik in overeenstemming te brengen met het planologisch kader.

Slotweg 44: Een Bijzonder Pand

Slotweg 44, een pand uit 1606 (mogelijk zelfs ouder), heeft boeiende en bijzondere elementen die voor Egmond van waarde zijn. Er wordt gezocht naar een ondernemer om dit bijzondere pand een passende bestemming te geven.

 

Blijf op de hoogte

Om betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de voortgang van dit bijzondere project, heeft de gemeente Bergen een speciale projectpagina aangemaakt op de gemeentelijke website. Hier vindt u informatie, updates en nieuws over de restauratie van het Slotkwartier, inclusief een maandelijkse fotoreportage van de voortgang. Bezoek de website via deze link.