De Microben – Eerbetoon aan Louk van Meurs

Kunst Microben Egmond

Rij schimmelelementen

In 1984 bedacht Louk van Meurs een rij schimmelelementen die aan de gevel van de Keuringsdienst van Waren in Alkmaar zou worden gehangen.

Deze elementen waren gebaseerd op microscopische foto’s van bacteriën en schimmels en werden gemaakt door de kunstenares zelf. Het kunstwerk was oorspronkelijk bedoeld om de gevel van het gebouw te verfraaien en de Keuringsdienst van Waren betaalde destijds 51.000 gulden voor de creatie.

De elementen zijn gemaakt van gietijzer en werden gegoten in een oude ijzergieterij in Doesburg.Van Meurs was van mening dat de elementen het beste tot hun recht zouden komen wanneer ze naast elkaar aan de gevel van het gebouw zouden worden gehangen. Echter, het kunstwerk is nu als een wirwar van vijftig kleine kunstwerken ingegraven langs de Sportlaan, wat niet overeenkomt met Van Meurs’ oorspronkelijke visie.

Artistieke en historische waarde

Hoewel sommige mensen op sociale media hun teleurstelling uiten over de nieuwe locatie van het kunstwerk, kan het nog steeds worden bewonderd en gewaardeerd voor zijn artistieke en historische waarde.

Het is belangrijk om te erkennen dat kunstwerken zich in de loop der tijd kunnen ontwikkelen en veranderen, en dat het belangrijk is om hun waarde te blijven erkennen, ongeacht hun locatie.

DE MICROBEN

Beeldhouwster Louk van Meurs (1929-2013) uit
Egmond aan Zee, met kunstwerken over de hele wereld,
heeft de grillige vormen van micro-organismen in de zee
vertaald in gietijzeren delen van 125 cm hoog en 65 cm breed.
Ze zijn geschonken aan de Vereniging Dorpsbelangen
Egmond „PAREL” aan Zee en daarmee aan de bevolking van
Egmond aan Zee. Het hoge duin van de Uitkijktoren met
uitzicht over het vissersdorp biedt een fraaie achtergrond voor
haar werk in het geliefde dorp waar zij ruim 50 jaar samen met
haar man de beeldhouwer GeertJan van Meurs woonde.
In januari 2018 zijn DE MICROBEN geplaatst op deze plek.
Van haar hand is ook de Roeireddingsboot op de
Vureboetsduin naast de vuurtoren van Jan van Speijk.

Tekst op de gedenkplaat

Veertien driehoeken

Gekozen is voor veertien driehoeken op een speelse manier geplaatst, totaal 42 stuks. Drie delen zijn gebroken op de werf en vijf delen zijn geschonken, overeenkomstig de wens van Louk, aan een persoonlijke vriend. Twee bloembakken worden geplaatst en er komen bolletjes in de grond om het zwarte gietijzeren kunstwerk kleurrijk te omgeven.

De gemeente Bergen heeft zijn volledige medewerking en financiële steun gegeven bij het verplaatsen van het kunstwerk, evenals de heren van het groen en de firma Duinmeijer, waarvoor onze dank.

Dorpsbelangen Parel aan Zee

Plaatsing op de Sportlaan in Egmond aan Zee

Het volledige bestuur van de PAREL is blij dat nu, na dertien jaar, het werk van Louk van Meurs een goede plek heeft gevonden en zij de belofte aan haar heeft kunnen waarmaken.

Historie 

In 2004 werd de Vereniging Dorpsbelangen Egmond ‘PAREL’ officieel ingeschreven bij de notaris, verdeeld in zeven delen met elk een vertegenwoordiger. Louk van Meurs was de DDV-er voor haar dorpsdeel en riep in 2005 de hulp in van tien Egmond aan Zee-se import vrouwen om haar kunstwerk ‘De Microben’ te behouden voor Egmond aan Zee. Het bestuur van de ‘PAREL’ en Louk onderzochten veel locaties, maar het duurde tot 2015 voordat het kunstwerk werd geplaatst in de tuin van Zorgcirkel Prins Hendrik.

Na verplaatsing naar een andere locatie op de Sportlaan, tegenover de ingang van de Roompot, zijn veertien driehoeken op een speelse manier geplaatst en zijn er twee bloembakken geplaatst. Het volledige bestuur van de PAREL is blij dat na dertien jaar het werk van Louk van Meurs een goede plek heeft gevonden en heeft kunnen waarmaken wat aan haar was beloofd. Enkele bestuursleden zullen in 2018 stoppen na vijftien, twaalf of tien jaar PAREL, maar er zijn nieuwe bestuursleden gevonden om de Vereniging Dorpsbelangen Egmond ‘PAREL’ voort te zetten.

Beeldhouwster Louk van Meurs (1929-2013)

Eerste plaatsing

Hekwerk bij keuringsdienst van waren in Alkmaar

Tweede plaatsing

In de Tuin van De Prins Hendrik Stichting in Egmond

Beeldhouwster Louk van Meurs (1929-2013)

Bezwaar en illegale plaatsing

Het gebouw van de PHS, is een rijksmonument en daar mag niet zomaar iets aan veranderd mag worden, hierdoor moest het kunstwerk worden verplaatst

Het kunstwerk zoals geplaatst in de tuin van Zorgcirkel Prins Hendrik.

Kunstwerken-zoals-het-eerst-was

Wie was

Louk van Meurs-Mauser +

Louise Helianthe (Louk) van Meurs-Mauser (Hengelo, 17 mei 1929 – Bergen, 15 maart 2013) was een Nederlandse beeldhouwster

Leven en werk

Van Meurs volgde haar opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze was getrouwd met kunstenaar Geertjan van Meurs. In 1953 vestigde het paar zich in Egmond aan Zee. Ze werd in 1964 lid van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas. Zij was, evenals haar man, erelid van het Kunstenaars Centrum Bergen (KCB). Van Meurs maakte haar werken in metalen als ijzer- en koperplaat. Ze werd in haar werk geïnspireerd door schepen, de zee en beweging.