1000 jaar oud

Al meer dan 1000 jaar zijn de 3 Egmonden bekend eerst tot een aantal jaren geleden als zelfstandige gemeente, maar na de fusie heten de drie dorpen nu ook Bergen, niet alleen omdat de Zee een bijna magische uitstraling heeft. Vooral tijdens de zomermaanden als de zee lichtgeeft door “zeevonk” het is dan goed toeven op het strand.

Winter in Egmond

Ook tijdens de wintermaanden kunt u heerlijk uitwaaien op het Egmondse of Egmond-Binnen strand. Tijdens flinke stormen is de Zee met al zijn kracht ook erg indrukwekkend, het is niet voor niets dat om het aantal jaar er strand suppletie nodig is om het dorp Egmond in stand te houden, we zouden niet willen dat ook het huidige Egmond in zee beland zoals in de 18de eeuw.

Egmond aan Zee in de Zomer en Winter Alles aan de Kust!!

De duinen van de Egmonden zijn vooral bijzonder omdat het naast het feit dat het een rijk natuurgebied is, vooral mooie wandel en fietsroutes heeft die u het gevoel van rust en ontspanning geven. Loop heerlijk via Egmond aan den Hoef over het stenen pad naar Egmond en neem dan de eerste weg links het duin weer in en 5 km later bent u weer terug waar u begon.

Dat de duinen van oudsher in gebruik zijn, geldt zeker voor de inwoners van ‘De Egmonden’: Egmond aan ZeeEgmond aan den Hoef en Egmond-Binnen.

Zo is het aan hen te danken dat het duinterrein bij Egmond Binnen nog altijd wordt gekenmerkt door een redelijk ongeschonden binnenduinrand met lage duintjes. Bijna overal in Nederland  is dit zogenaamde mientenlandschap omgezet in bloembollenakkers (de geestgronden achter de duinen!). Maar de Egmonders beweiden deze gronden al eeuwenlang met koeien, waardoor het landschap open is gebleven.

Dankzij de combinatie van eeuwenlange begrazing en kalkrijk kwelwater zijn deze binnenduingraslanden bovendien erg bloemrijk: in juni zien ze rood en geel van de grote ratelaar en rietorchis. Vanaf de Van Oldenborghweg ziet u dit landschap in z’n volle glorie; met een geweldig uitzicht op Egmond Binnen met de karakteristieke contouren van de Abdij van Egmond. Het kalkrijke grondwater dat hier aan de oppervlakte uittreedt, vormt op sommige plaatsen poelen met een rijke amfibieënpopulatie.

Er leven onder andere gewone padden, rugstreeppadden en salamanders. De talrijke dennenpercelen in het duinterrein zijn aangelegd in de dertiger jaren van de vorige eeuw, in het kader van de werkverschaffing. Werklozen moesten de grond drie steken diep omspitten en er vervolgens 16.000 jonge dennen per hectare in planten. Nu zijn deze bossen circa 70 jaar oud en beeldbepalend in het duinlandschap.

Ingangen van de Duinen van Egmond
Hoofdingangen: Middenweg; De Bleek

Toegangsvoorwaarden
Toegang van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Honden toegestaan, mits kort aangelijnd
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Meer info over De dieren in het duin

[insta-gallery id="4"]