Het ontmoetingscentrum van Stichting PostaanZee wil mensen in beweging brengen en met elkaar verbinden. Wij werken met vrijwilligers en hebben geen winstoogmerk. Iedereen kan bij ons meewandelen, gratis boeken lenen, informatie uitwisselen en mensen ontmoeten. Kom maar binnen, je bent van harte welkom.

Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.30 t/m 16.30 uur

PostaanZee

ORGANISATIE

PostaanZee is een initiatief ontstaan vanuit verbondenheid met de Egmondse gemeenschap. Wij staan voor compassie in actie en werken met vrijwilligers op non-profit basis. Wij zijn van én voor Egmonders, voor jong en oud, arm en rijk. PostaanZee wil mensen in beweging brengen, met elkaar verbinden en een plek van zingeving zijn.

Het voormalige VVV-kantoor aan de Voorstraat 82a is onze bruisende behuizing. Een plek voor educatie, recreatie, creativiteit en vooral gezellig samenzijn.
 

VRIJWILLIGERSWERK

PostaanZee is een organisatie die bestaat door de inzet van vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die activiteiten willen organiseren, gasten willen ontvangen of klusjes willen doen.  Stap binnen of stuur een email voor een eerste contact. Je kan vast een bijdrage leveren en bent van harte welkom.

DOE MEE, DENK MEE!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën voor overdag, ’s avonds en in het weekend. Wil je helpen bij het organiseren van activiteiten, ben je op zoek naar vrijwilligerswerk en/of heb je een idee?  Loop gerust op vrijdag eens binnen of mail naar [email protected]

DUOFIETS EN SCOOTMOBIEL TE LEEN

Bij PostaanZee zijn via het sociaal team een duofiets en scootmobiel te leen. Aanmelden en meer informatie: Ellen Dekker, iedere werkdag van tussen 9.00 en 10.30 uur,

Schuif aan, Doe mee

Voor bijna alle activiteiten geldt: Schuif lekker aan. Onze activiteiten gaan bijna allemaal het hele jaar door. Wanneer inschrijving nodig is (samen eten, film kijken, etc.) staat het aangegeven.

Vanuit je hart, op basis van vertrouwen

Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen iets kan bijdragen op een manier die bij hem/haar past. Voor deelname aan de activiteiten, het gebruik van PostaanZee, drinken van koffie/thee etc. vragen wij een bijdrage. Geef wat jij het waard vindt of wat je kunt missen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij. Bij de deur staat een vogelhuisje waar je je bijdrage in kunt doen.

Geen geld bij je of wil je een donatie doen?

Maak een bedrag over op NL 67 RABO 0309230969 van Stichting PostaanZee.
Stichting PostaanZee is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

DOELSTELLING

Het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de drie Egmonden en het scheppen van zingeving voor allen die betrokken zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van een ontmoetingscentrum in Egmond aan Zee en het organiseren van activiteiten die mensen in beweging brengen, met elkaar verbinden en eenzaamheid bestrijden. De activiteiten die georganiseerd worden staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geaardheid, ras, leeftijd en sociale positie. De stichting heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemeen belang.

VISIE/MISSIE

Het gaat bij PostaanZee om een civil society; actief burgerschap, het terugdringen van sociaal isolement, stimuleren van sociale cohesie en het langer kunnen wonen in de wijk, doordat buurtbewoners voor elkaar zorgen. Aangezien PostaanZee dit idee van een civil society nastreeft, zorgen de vrijwilligers ook voor elkaar en voor de bezoekers en deelnemers. Langer meedoen in de samenleving door zelf actief en betrokken te blijven, lijkt te werken binnen PostaanZee.

Niet het gebouw of het ontmoetingscentrum maar de buurtbewoners en vrijwilligers maken PostaanZee. In essentie stimuleert en creëert PostaanZee een Civil Society, door de participatie en activering van de bewoners. PostaanZee is hierbij ‘slechts’ een middel, een knooppunt om diensten onderling aan elkaar te distribueren zodat elke burger en buurtbewoner ‘mee kan doen’. PostaanZee laat de gemeente zien hoe er vanuit actief burgerschap de infrastructuur voor de Wmo te leggen is en hoe deze duurzaam te combineren is met zorg (AWBZ) en preventie (eerste lijn, Zvw).

PostaanZee is de plek waar mensen zich thuis voelen en elkaar kunnen ontmoeten. De plaats waar activiteiten en diensten op het gebied van zorg en welzijn worden aangeboden, waar sociale binding op buurtniveau wordt gestimuleerd en waar schotten tussen organisaties, instellingen, bedrijven, ondernemers en buurtbewoners worden weggenomen door samenwerking tussen deze partijen. Terugkerende kerngedachte is de actieve betrokkenheid en participatie van de buurtbewoners en de zeer bepalende rol die vele vrijwilligers spelen.

BELONINGSBELEID

De Stichting werkt met vrijwilligers met ondersteuning van een betaalde kracht. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Er is alleen vergoeding mogelijk van werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Alle gemaakte en aangetoonde kosten die met het vrijwilligerswerk te maken hebben, kunnen, mits vooraf afgesproken met de medewerker van de stichting, worden vergoed. Dit betekent echter wel dat alle kosten aantoonbaar moeten zijn door middel van bewijsstukken, bonnetjes en declaraties. Bij kosten kun je denken aan kosten zoals papier, inktpatronen, postzegels, ed. De stichting heeft 1 betaalde medewerker in dienst. De betaalde medewerker wordt bekostigd vanuit eigen vermogen.

BEREIKBAARHEID

Bij ontmoetingscentrum PostaanZee is iedereen van harte welkom. Wij zijn uitstekend bereikbaar met de fiets, lopend en met het openbaar vervoer. Mensen die (tijdelijk) minder goed ter been zijn kunnen voor de deur worden afgezet. Wij zijn goed toegankelijk.

Schuin tegenover PostaanZee is het busstation van Connexxion. Hier stoppen de lijnen 164 (Castricum) en 165 (Alkmaar) en de buurtbus 408 (Heiloo) en 410 (Schoorl).

Wil je toch met de auto naar PostaanZee komen kijk dan voor de actuele informatie op:

 

Ons adres:

Telefoon:

072 582 23 10

E-mail:

[email protected]

Onze openingstijden:

Maandag – vrijdag: 09:30 – 16:30

Onze activiteiten:

 • WandelenaanZee
 • InloopaanZee
 • Leestafel
 • BoekaanZee
 • CreatiefaanZee
 • InfoaanZee
 • MuziekaanZee
 • KokenaanZee
 • SpaansaanZee
 • FietsenaanZee
 • Taalcafé
 • SpelaanZee
 • DigiWijsaanZee

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Stichting PostaanZee
Voorstraat 82a
1931 AN Egmond aan Zee

opgericht: 11-03-2016

RSIN 856177337

Kvk-nummer 65594495

 

SAMENSTELLING BESTUUR

J.C.P. Ranzijn, voorzitter

J.P. Morsch, secretaris

vacature, penningmeester


ONDERSTEUNING

P. Biere-’t Hart, Adviseur Bedrijfsvoering