Het college legt aan de raad voor om de mogelijkheden tot toeristische verhuur van (tweede) woningen in Bergen aan Zee en de terrasflat in Egmond aan Zee niet ruimer te maken ten opzichte van de rest van de gemeente. Als de raad akkoord gaat met het voorstel geldt de meldt en registratieplicht van toeristische verhuur van woningen voor maximaal 63 nachten per jaar definitief ook voor woningeigenaren in Bergen aan Zee en de terrasflat in Egmond aan Zee. Dat is in overeenstemming met de gewijzigde huisvestingsverordening Bergen 2019. In juni wordt het voorgestelde besluit behandeld door de raad. Daarmee volgt een definitief besluit.

Peiling Bergen aan Zee en gesprekken met de VvE’B ij het advies zijn inwoners van Bergen aan Zee betrokken geweest via een peiling. In de peiling zijn voor- en nadelen opgehaald van twee situaties, namelijk de situatie dat in Bergen aan Zee de afspraken gelden uit de huisvestingsverordening en de situatie waarbij in Bergen aan Zee woningen het hele jaar door toeristisch mogen worden verhuurd. De gemeente heeft ook overleg gevoerd het de besturen van de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) van de terrasflat. De besturen van de VvE’s zijn op de hoogte gesteld van het besluit van het college.

“Bergen aan Zee verwoordt langzaam naar Ver Bergen aan Zee” zegt wethouder Klaas Valkering. “Het aantal woningen waar niemand woont groeit en het gevoel van onveiligheid neemt daarmee toe. Om daar een einde aan te maken zetten we in op meer permanente bewoning in Bergen aan Zee.” De opgehaalde informatie uit de peiling is afgewogen tegen het algemeen belang van de gemeente. Vanuit de doelstellingen van de gewijzigde huisvestingsverordening, namelijk het tegengaan van onttrekking van woningen uit de woningvoorraad en het bevorderen van de leefbaarheid, is het onverstandig de toeristische verhuur van woningen in Bergen aan Zee of de terrasflat anders te reguleren. Dat zou namelijk ten koste gaan van een substantieel deel van de woningen dat anders beschikbaar komt voor permanente bewoning. Bovendien hebben veel vaste bewoners van Bergen aan Zee in de peiling aangegeven overlast te ervaren van toeristische verhuur van woningen daar. Ook constateert het college dat een andere behandeling van Bergen aan Zee en de terrasflat tegen het gelijkheidsbeginsel is. Tot slot is toeristische verhuur van woningen volgens de huidige regels niet toegestaan. Daarmee is een mogelijkheid tot toeristische verhuur van woningen tot 63 nachten al een verruiming. Het voorstel wordt op 1 juni besproken in de Commissie bestemmingsplannen en de planning is op 17 juni in de gemeenteraad.