Meestal in april brengen baggerschepen tussen botenclub de Werf tot net voorbij strandpaviljoen De Tropen in totaal 400.000 kubieke meter zand aan op het strand van Egmond aan Zee. Het materieel gaat dan over het strand naar Bergen aan Zee. Daar wordt 600.000 kubieke meter zand aangebracht op het strand vanaf de Kustzeil- en botenvereniging Bergen tot net voorbij paviljoen Uit de Kunst. Volgens de planning moeten alle werkzaamheden eind april zijn afgerond. Het materieel wordt dan via het strand weer afgevoerd bij Egmond aan Zee.

supplentie-egmond-2015Waarom deze kustversterking?

Door wind en zee verliest de kust bij Bergen en Egmond aan Zee zand. Om ervoor te zorgen dat Bergen en Egmond aan Zee goed beschermd blijft tegen de zee, brengt Rijkswaterstaat zand aan op het strand. Hierdoor wordt het strand tijdelijk weer breder. Ook de natuur, toerisme en recreatie profiteren hiervan. Om de kust nog verder te versterken wordt later dit jaar of volgend jaar ook nog vlak voor de kust twee miljoen m3 meter zand onder water aangebracht.

Kust onderhoudt

De werkzaamheden bij Bergen en Egmond aan Zee maken deel uit van het programma voor kustonderhoud van Rijkswaterstaat. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Goed om te weten.

Door de werkzaamheden is het strand in april en mei niet overal toegankelijk. Het werkterrein is verboden gebied vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Het werkgebied is ongeveer 250 meter lang en schuift mee met het werk.Op en nabij opgespoten stranden kan zand bij harde wind meer stuiven dan normaal. Voor de strandbezoekers is dit niet prettig, maar het is noodzakelijk voor de natuur in het duingebied. Bovendien groeit onze waterkering zo op een natuurlijke wijze en stijgt deze mee met de zeespiegel.

Strandbezoekers blijven natuurlijk welkom buiten het werkterrein en het is ook zeker aan te raden om een kijkje te komen nemen. De baggerscheppen, bulldozers en immense ladingen zand leveren mooie plaatjes op.

Zee

Tijdens de werkzaamheden liggen één of meerdere baggerschepen voor de kust die zand opspuiten of storten. Surfers, zeilers en schippers van andere schepen moeten hier rekening mee houden en op veilige afstand hieromheen varen. Met berichten aan de zeevaart informeren we schippers over de werkzaamheden. Bij strandopgangen staan informatieborden om watersporters te informeren.