Verkeersknelpunten Egmond aan den Hoef

Naast deze data wil de gemeente graag weten welke problemen bewoners en ondernemers in het verkeer in het dorp ervaren (Foto: Adobe Stock)

 

In Egmond aan den Hoef zorgt het verkeer regelmatig voor problemen. De kruising Egmonderstraatweg – Herenweg – Heilooer Zeeweg – Tijdverdrijflaan loopt soms vast. De Herenweg is druk en de fietsroute van Alkmaar naar Egmond aan Zee loopt niet lekker door. Ook komt het voor dat op drukke dagen het dorp per auto vanuit de richting Alkmaar moeilijk te bereiken is.

De gemeente wil daarom een plan om deze knelpunten op te lossen.

Meten is weten

Op 10 locaties in het dorp hebben we het verkeer geteld. Ook zijn er snelheden gemeten. En het doorgaande verkeer is in kaart gebracht. Deze gegevens worden gebruikt voor het verkeersplan.

Daarnaast hebben we gevraagd aan inwoners en ondernemers naar hun ervaringen.

Wat komt er in het plan?

In het plan komen concrete voorstellen om het verkeer beter door te laten stromen in Egmond aan den Hoef. En plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.

De gemeente houdt in het plan alvast rekening met ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het verkeer in het dorp. Zoals onder meer het woningbouwplan Delversduin en Dorp en Duin, de beoogde fusielocatie van de voetbalverenigingen en de ontwikkeling van Slotkwartier en een Toeristisch Overstap Punt.

Wanneer gaat de gemeente beginnen?

Nadat het plan door het college en de gemeenteraad is vastgesteld, wordt het gebruikt voor het uitwerken van verbeteringen. Het uitwerken en uitvoeren van de maatregelen kost tijd en er is geld voor nodig. Ook is soms medewerking van omwonenden en andere belanghebbenden nodig. Dat betekent dat niet meteen de schop in de grond gaat. Maar wel dat er straks een plan ligt dat gebruikt wordt om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te vergroten.

Bron: Gemeentesite