Vanaf 10 maart vindt groot onderhoud plaats van de verkeerslichten bij het kruispunt Egmonderstraatweg – Sportlaan – Voorstraat bij Egmond aan Zee. De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken. Het voornemen is dat de werkzaamheden voor Koningsdag 2024 zijn afgerond.

Minimale impact op verkeer De te verwachten hinder voor weggebruikers blijft beperkt en is zorgvuldig afgestemd met de regio, hulpdiensten en de busmaatschappij. Het verkeer behoudt de mogelijkheid om langs de werkzaamheden te rijden, inclusief fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u.

In sommige gevallen kunnen rijstroken tijdelijk worden afgezet, waarbij verkeersregelaars aanwezig zijn, vooral bij het inslijpen van detectie in het wegdek wanneer het verkeer even moet worden gestopt.

De keuze voor het starten van de werkzaamheden in maart is strategisch gemaakt, gezien het feit dat na april het zomerseizoen aanbreekt en het verkeer aanzienlijk toeneemt.

Nieuwe generatie verkeerslichten De bestaande verkeerslichten hebben het einde van hun levensduur bereikt en veroorzaken regelmatige storingen, wat de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Egmond aan Zee beïnvloedt.

Met de installatie van nieuwe verkeerslichten maakt de Gemeente Bergen niet alleen een noodzakelijke upgrade, maar ook een moderniseringsslag. Storingen worden nu automatisch gedetecteerd en doorgegeven, waardoor een snellere respons en afhandeling mogelijk is. Bovendien zijn de nieuwe verkeerslichten geïntegreerd met die in de regio Alkmaar, waardoor regionaal verkeersmanagement effectiever wordt.