Dit krijg je er straks te zien: bloemen zoals de Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem en Rietorchis. Langs stromende duinbeekjes zie je straks vlinders als het Icarusblauwtje, wilde bijen en andere insecten en vanuit het struweel hoor je de Nachtegaal. In Egmond aan den Hoef verandert grond waar eerder de familie Van der Pol bloembollen kweekte straks in binnenduinrandnatuur. Er komt een speciale wandelroute dwars door het gebied, zodat iedereen na de herinrichting de komst van planten en dieren van dichtbij kan volgen. 

Wat gaat er precies gebeuren?

  • We zorgen voor omstandigheden waarin de natuur zich op eigen kracht kan ontwikkelen. Zo zie je straks dat bomen niet overal aangeplant hoeven te worden, maar vanzelf gaan groeien. Dat geldt ook voor planten: die verschijnen vanzelf.
  • Er komt variatie in hoge en lage gedeelten.
  • Water krijgt de ruimte om via een duinbeekje door het gebied te stromen.
  • Voor bezoekers is het groeiproces van de natuur interessant om te volgen. Zij kunnen het gebied via een nieuw wandelpad verkennen met vlonders in de natte gedeelten. Dit wandelpad sluit aan op het huidige noord-zuid lopende wandelpad langs de duinrand. 
  • De ingang achter de tennisbanen komt te vervallen. Het gebied is niet toegankelijk voor fietsers.    

Hoe gaat het worden?

Het gebied waar de nieuwe natuur zich kan ontwikkelen, ligt ten zuiden van Sportcentrum Wimmenum in Egmond aan den Hoef. Naast dat het gebied na de herinrichting een fijne plek is om te genieten en ontspannen, speelt de nieuwe natuur ook een belangrijke rol in het veranderende klimaat. We krijgen steeds vaker te maken met extreme buien en natte perioden. Dat vele water leidt steeds vaker tot overlast. Na de herinrichting kunnen juist hier water worden opgevangen. Het zoete water kan vervolgens vastgehouden worden voor droge periodes. Kortom: ruimte voor water, natuur en recreatie in Egmond aan den Hoef.

Situatieschets Natuur(lijk) Egmond

 

Planning

Het project wordt uitgevoerd door drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN in samenwerking met de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden starten rond half januari 2024 en duren naar verwachting tot half maart 2024. Er is zeer beperkt transport van en naar het werkterrein waardoor de overlast beperkt blijft. Omwonenden worden tijdens de uitvoering van het project persoonlijk op de hoogte gehouden.

 

Bron: PWN Website