Het college heeft besloten ook dit jaar het Pompplein in Egmond aan Zee tijdens de jaarwisseling tot verboden gebied voor vuurwerk te verklaren. Daarmee wil de gemeente risico’s voor omwonenden en ondernemers rond het plein voorkomen.

Vorig jaar gold ook voor het Pompplein een vuurwerkverbod. Aanleiding was een vuurwerkbom die een jaar eerder voor grote schade zorgde. Maar liefst 26 ruiten rond het plein sneuvelden en het mag een wonder heten dat niemand door rondvliegend glas werd geraakt.

Het Pompplein heeft een geschiedenis als het gaat om overlast, voornamelijk tijdens uitgaans- en
feestdagen. Politie, gemeente en ondernemers doen er alles aan om de situatie te verbeteren. Het succes van het vuurwerkverbod vorig jaar is reden om het ook dit jaar in te stellen.

Het verbod op afsteken van vuurwerk op overige plaatsen geldt op oudejaarsavond vanaf 18.00 tot 02.00 uur. Buiten deze tijden is het altijd al verboden om consumentenvuurwerk af

Cameratoezicht op Pompplein

De gemeente, de politie en het openbaar ministerie trekken ook dit jaar samen op om snel te kunnen optreden bij verstoringen van de openbare orde op het Pompplein in Egmond aan Zee. In de periode 28 december tot en met 1 januari 2016 maakt de politie daarom gebruik tijdelijk gebruik van cameratoezicht om het Pompplein extra goed in de gaten te kunnen houden.

Het cameratoezicht is een onderdeel van een pakket aan veiligheidsmaatregelen.

Dit zijn het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling op het Pompplein, de inhuur van toezichthouders en afspraken tussen politie, gemeente, jongerenwerk en ondernemers over inzet en het melden van overlast.

De veiligheidsmaatregelen zijn ingesteld met incidenten in voorgaande jaren op deze locatie. De beelden van de camera’s zijn beschikbaar voor politie en justitie.