Eindelijk is het zover: het bestemmingsplan Kerkplein in Egmond-Binnen gaat definitief door. Het plan ‘eindigde’ als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van november.

Er zijn wel wat aanpassingen. Het hele plan is iets opgeschoven in zuidwestelijke richting waardoor er net iets meer ruimte komt voor parkeren en verkeer. Dat gaat echter wel ten koste van de afmetingen van een aantal appartementen en er is een appartement minder. Niettemin is iedereen erg tevreden over het plan zoals het er nu ligt en de gemeenteraad kon er dus moeiteloos (en unaniem) mee instemmen.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker liet weten dat het ‘stikstofprobleem’ zoals dat onlangs weer door de Raad van State is bevestigd, geen invloed heeft op dit al bestaande plan.

‘Wat de impact is op andere (toekomstige) bouwplannen binnen onze gemeente is mij nog niet helemaal duidelijk. We zijn hard aan het werk om daar meer zicht in te krijgen, maar het is behoorlijk complex. Ik kom daar zo snel mogelijk bij u op terug’, aldus Roos-Bakker bij vragen vanuit de raad.