Het windpark Egmond aan Zee is het eerste grote windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust wordt gebouwd. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 MW. Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor meer dan 100.000 huishoudens. Dat is vergelijkbaar met een gemeente als Eindhoven.

prins_content2Koning Willem Alexander (toen nog kroonprins)

Stelt eerste Nederlandse windpark op Noordzee in bedrijf
Veertien schoolkinderen uit Egmond aan Zee hebben vandaag samen met Z.K.H. de Prins van Oranje het eerste Nederlandse windpark op de Noordzee officieel in bedrijf gesteld. Met een gezamenlijke krachtsinspanning hebben zij de windmolens letterlijk aangeblazen, waardoor de schoonste elektriciteitscentrale van Nederland in gebruik is genomen.

De prestaties van het windpark – dat sinds het begin van dit jaar technisch operationeel is – zijn tot dusverre uitstekend. Mede dankzij het onstuimige weer in het eerste kwartaal met veel wind, is er meer dan 111 miljoen kilowattuur stroom geproduceerd. Dat is het jaarlijkse stroomverbruik van meer dan 33.000 huishoudens.

De plek van het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 27 km2 . Bij helder weer zal het park zichtbaar zijn vanaf het strand.

Door het bouwen van dit windpark op zee wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de energievoorziening. Daarbij wordt de kennis en ervaring die met dit project wordt opgedaan,  ingezet bij de toekomstige ontwikkeling van windenergie als duurzame energiebron. Het ministerie van Economische Zaken heeft het park ook duidelijk benoemd als een demonstratieproject.
Dit onderstreept het maatschappelijke belang van de verduurzaming van de energievoorziening. Immers de vraag naar energie neemt nog steeds toe en het wordt steeds duidelijker dat het noodzakelijk is om nieuwe bronnen in te schakelen. Alleen kunnen we nu nog niet met zekerheid vaststellen welke bronnen dat in de toekomst zullen zijn. Windenergie is aantrekkelijk omdat het in ruime mate voorhanden is en offshore in principe op grote schaal ontwikkeld kan worden. Belangrijke succesfactoren hierbij zijn in hoeverre het windpark veilig gebouwd en onderhouden kan worden en hoe de kosten van nieuwe projecten omlaag kunnen.

Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. De Nederlandse overheid ondersteunt het project op drie verschillende manieren: via de regeling Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie (MEP) en een investeringssubsidie volgens het CO2 reductieplan van het ministerie van Economische Zaken. Tenslotte is de fiscale Energie Investerings Aftrek (EIA)-regeling van toepassing.

Ontstaansgeschiedenis In 2001 heeft de overheid een tenderprocedure opgestart. Hierop hebben Shell en Nuon onder de naam NoordzeeWind gezamenlijk hun plannen ingediend. Voorjaar 2002 is NoordzeeWind geselecteerd als winnende partij en in juli van dat jaar heeft NoordzeeWind de concessie-overeenkomst met de overheid ondertekend voor de realisatie van het park. In de daarop volgende jaren is het park verder ontwikkeld. Hierbij zijn de benodigde vergunningen verworven en is gewerkt aan bodemonderzoeken en windmetingen. Eind mei 2005 hebben Shell en Nuon de definitieve contracten ondertekend om samen het offshore windpark Egmond aan Zee te realiseren 

0710_werkinuitvoering_contentOverheid
De Nederlandse overheid wil de energievoorziening verduurzamen. Zij streeft naar een bijdrage van 10% duurzame energie van de totale energievraag in 2020. Daarbij is windenergie op land en op zee een belangrijke vorm van duurzame energieopwekking. Het offshore windpark Egmond aan Zee is een eerste stap voor windenergie op zee. Vanuit de overheid is ook nadrukkelijk de bedoeling om de kennis en ervaring uit dit project in te zetten bij de toekomstige ontwikkeling
van windenergie als duurzame energiebron. Daarvoor wordt een uitgebreid onderzoekprogramma door NoordzeeWind uitgevoerd. Dit onderzoek is deels door het Ministerie van Economische zaken gefinancierd.

Bouw
De bouw van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) heeft NoordzeeWind uitbesteed aan Bouwcombinatie Egmond (BCE) een samenwerking tussen Ballast Nedam en Deense windturbinebouwer Vestas.
BCE heeft een innovatieve methode ontwikkeld voor de installatie van de windturbines. Voor het plaatsen van de stalen funderingspalen van de molens wordt het hefschip de Svanen ingezet. Vervolgens worden met behulp van een kraanschip de masten van de molens en de windturbines geplaatst.

De nieuwe IJmondhaven van IJmuiden, die in open verbinding staat met de zee wordt de logistieke basis. Hier worden alle componenten verzameld en naar de locatie op zee getransporteerd. Ook het in elkaar zetten van onderdelen en kwaliteitscontrole’s vinden hier plaats.

Elektriciteit
Het offshore windpark Egmond aan Zee wordt aan het einde van 2006 in gebruik genomen. Het park levert op jaarbasis voldoende energie om ruim 100.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dit is voldoende voor alle huishoudens in een stad als Eindhoven.
Het park is voor ontworpen om 20 jaar lang elektriciteit te produceren. Na 20 jaar wordt het park afgebroken.