Op 22 en 23 maart houdt het Ministerie van Defensie een militaire oefening in onder andere de gemeente Bergen (NH). 100 deelnemers van de Nationale Reserve (Natres) zijn aanwezig met in totaal 12 voertuigen.

Op beide dagen verplaatsen de militairen zich, groepsgewijs, te voet naar locaties in de omgeving waar ze opdrachten uitvoeren. De eenheid gebruikt alleen openbare wegen, paden en terreinen. Bij uitzondering hierop vragen ze vooraf toestemming aan de eigenaar of beheerder. Ook doet de eenheid er alles aan om overlast en hinder te voorkomen. Ze gebruiken (oefen)munitie.

De Natres bewaakt en beveiligt onder andere het Nederlandse grondgebied en bestaat landelijk uit ongeveer 3000 militairen. Zij doen dit naast hun normale werk of studie.

Meer over de Nadres

In de schaduw van de Nederlandse heuvels, waar de wind fluistert over eeuwenoude geschiedenis en de aarde nog steeds de sporen draagt van oorlogen en veldslagen, staat een korps dat vaak onopgemerkt blijft. Het is het Korps Nationale Reserve (Natres), een essentieel onderdeel van onze krijgsmacht.

Het Natres bestaat uit drie bataljons, verspreid over het hele land. Hun kazernes liggen als stille wachters in de provincies, klaar om op te staan wanneer het vaderland hen roept. Maar wie zijn deze reservisten? Wat drijft hen om hun dagelijkse leven achter zich te laten en zich in te zetten voor de veiligheid van ons land?

De 3.000 reservisten van het Natres zijn vrijwilligers, burgers die naast hun reguliere werk of studie hun tijd en energie investeren in militaire training en paraatheid. Ze zijn de ogen en oren van onze natie, degenen die waakzaam zijn wanneer anderen slapen. Hun kerntaak is duidelijk: het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied.

Dit omvat niet alleen de verlaten velden en stille bossen, maar ook de vitale objecten die onze samenleving draaiende houden. Energiecentrales, tunnels, bruggen en (lucht)havens vallen onder hun hoede. Het Natres treedt vaak op in een laag geweldsspectrum, waarbij ze intensief contact hebben met burgers. Ze zijn geen anonieme soldaten, maar mensen die midden in de maatschappij staan.

Hun wapens zijn hun laatste redmiddel. Het persoonlijke wapen van de reservist is de Colt C7, een nauwkeurig instrument dat schade kan aanrichten tot op honderden meters afstand. Maar hier wringt het dilemma. Het Natres heeft vaak fysiek korte afstanden tot burgers. In situaties waarin het gebruik van het wapen noodzakelijk lijkt, zullen ze zich terugtrekken. Het subsidiariteitsbeginsel is hun kompas: minimaliseer schade, neutraliseer het subversieve element.

Toch is het Natres meer dan wapens en tactieken. Het biedt een unieke ervaring, waarbij doorzettingsvermogen, teamspirit en discipline centraal staan. Deze vaardigheden zijn niet alleen in militaire context waardevol, maar worden ook gewaardeerd in het bedrijfsleven. Het Natres vervult een cruciale rol in onze nationale veiligheid en verdient erkenning voor hun toewijding en inzet.

Dus laten we stilstaan bij deze stille wachters, deze reservisten die bereid zijn om op te staan en te dienen wanneer het vaderland hen roept. Ze zijn de ankers van onze veiligheid, degenen die ons beschermen terwijl wij slapen. Het Korps Nationale Reserve, een levende herinnering aan onze collectieve verantwoordelijkheid om te waken over ons land en onze vrijheid