De succesvolle kookavonden zijn weer onderdeel van het programma van Postaanzee. Door de coronamaatregelen ziet het er wel iets anders uit. Per avond kunnen er nu 8 gasten aanschuiven.
Velen zijn daar juist positief over om zo beter met elkaar in gesprek te komen.

Er wordt nu gestart met vier avonden en wel op 10 juni, 8 juli, 22 juli, 12 augustus. U kunt zich aanmelden bij PostaanZee op elke dinsdagmiddag van 12.00 – 16.30 uur. Geeft u wel aan welke datum u eventueel niet kunt.

Wij verdelen de aanmeldingen over de vier avonden. Tegen betaling van € 6,- krijgt u een deelname bon. Iedereen is welkom bij Postaanzee. Kent u iemand die de weg naar Postaanzee niet weet of minder mobiel is? Neem u dan contact op met Postaanzee en bespreek de mogelijkheden. Postaanzee is rolstoel toegankelijk.