door: Suzanne Rijnja

 

De nieuwe burgemeester van Bergen moet verder aan het vertrouwen werken, als het aan de inwoners en de gemeenteraad ligt. In een concept profielschets in vastgesteld over welke eigenschappen de toekomstig burgemeester moet beschikken.

 

De gemeente Bergen is na een bestuurlijk ongemakkelijke periode aan het terugkomen naar genormaliseerde bestuurlijke verhoudingen, begint de schets. Van de opvolger van waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel wordt verwacht dat hij of zij een grote bijdrage levert om dit voort te zetten.

Het is daarom geen verrassing dat de volgende eigenschappen in het wensenlijstje staan: stuurt op samenhang en bestuurlijke stabiliteit, bevordert vertrouwen en rust en straalt dit uit. ’Daarom geen carrière-burgemeester of een oud-wethouder’, schrijft een van de inwoners in zijn/haar input voor de profielschets.

Verder hopen inwoners, raad en college dat de burgemeester energiek, gezaghebbend en dienstbaar aan de gemeenschap is. Hij of zij pakt positie en is leidend in bestuurlijke processen. Ook moet de burgemeester koers weten te houden en complexe situaties behoeden voor escalatie.

Alle kernen

De burgemeester moet goed kunnen schakelen tussen de verschillende kernen en bevolkingsgroepen. ’Van Derper visser tot elitaire kunstenaar’, zegt een van de inwoners gechargeerd in een van de 27 anonieme reacties voor de profielschets.

Hij of zij investeert in mensen, luistert en spreekt aan, is zakelijk en nuchter en vanuit emotionele intelligentie betrokken. En overstijgt verschillen door heldere communicatie, een open houding en transparantie. De burgemeester moet er ook op toezien dat het openbaar bestuur de inwoners informeert en laat meedenken wanneer dit nodig is en dit proces ook wordt gewaarborgd.

Bij voorkeur is de burgemeester ook warm en mediageniek. En, zo schrijven drie inwoners, de burgemeester moet humor hebben: ’Er viel weinig te lachen’. Deze laatste eigenschap komt niet letterlijk terug in de profielschets.

Coachende rol

Binnen de raad en het college kan de burgemeester een coachende rol op zich nemen, feedback organiseren en daar zelf ook voor open staan.

Omdat er in de raad ’enige neiging is om alles politiek te maken’, staat in het document, zoekt Bergen een burgemeester met politieke sensitiviteit, die zelf afstand houdt en boven de partijen staat. Wanneer nodig spreekt hij of zij de raadsleden aan. Voor het college moet de burgemeester vooral een ’helikopterview’ hebben en signalerend, agenderend, richtgevend en inspirerend zijn.

Tenslotte moet de burgemeester iemand zijn die de raad, college en de samenleving verbindt en bijdraagt aan het wederzijds respect en vertrouwen in de gemeente als instituut.

Feedback

De hele concept profielschets is te lezen op de website van de gemeente Bergen. Inwoners kunnen voor 25 januari nog feedback geven op het document. Op 9 februari wordt de profielschets definitief vastgesteld en overhandigd aan de Commissaris van de Koning.