Lars Voskuil wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad van Bergen dinsdagavond besloten en daarna openbaar gemaakt.

De heer Voskuil heeft politiek-bestuurlijke ervaring als Statenlid en fractievoorzitter van de fractie PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland en als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraden van Naarden en Gooise Meren. Hij heeft een eigen mediation praktijk met als aandachtsgebieden zorg en overheid. De beoogd burgemeester, 53 jaar, is geboren in Amsterdam, is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij woont in Naarden.

Inwoners van de gemeente konden meedenken over de profielschets voor de Bergense burgemeester. Daar kwamen slechts 27 reacties op vanuit het totaal van bijna 30.000 inwoners. Mogelijk dat dat te maken had met het weinige vertrouwen dat er al jaren is in het bestuur en de politiek van Bergen.

Belangrijkste wens voor een nieuwe ‘eerste burger’ is dat er gewerkt wordt aan dat vertrouwen. Dat onderschrijven ook de gemeenteraadsleden in de uiteindelijke profielschets.

Vertrouwenscommissie

Op 9 februari 2021 bepaalde de gemeenteraad aan welke eisen een nieuwe burgemeester moet voldoen. Op die dag werd ook de
vertrouwenscommissie benoemd die op zoek moest gaan naar een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie bestond uit de (plaatsvervangend) fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde fracties. Daarnaast hadden een wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier als adviseur zitting in deze commissie.

Aanbeveling aan minister

In totaal solliciteerden 38 kandidaten naar de functie. De vertrouwenscommissie voerde met een aantal kandidaten gesprekken en bereidde een voorstel aan de raad voor. De gemeenteraad van Bergen heeft vervolgens besloten om Lars Voskuil aan te bevelen bij de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Installatie gepland op 8 september De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wanneer de benoeming een feit is, is nu nog niet bekend. De
verwachting en planning is dat de heer Voskuil op 8 september 2021 wordt geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Bergen.