De gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef hebben al een tijdje hard geroepen om snel meer informatie te krijgen over de plannen en de voortgang van het project. Ze vroegen de gemeenteraad en het college om zo snel mogelijk met meer informatie te komen. Gelukkig heeft hun roep gevolgen gehad! Op 2 februari wordt er een beeldvormende avond georganiseerd in sportcentrum De Beeck in Bergen waar betrokkenen en inschrijvers hun ideeën en opmerkingen kunnen delen met de raadsleden.

De avond zal beginnen om 19.30 uur in De Beeck. Er is nog niet precies bekend hoe de avond eruit zal zien, maar de verantwoordelijke wethouder Ernest Briët belooft dat er meer duidelijkheid zal worden gegeven over de mogelijke invulling en de voortgang van het project. Hij zal de aanwezigen uitleg geven over hoe aan de motie van destijds (februari 2022) gevolg is gegeven om meer duidelijkheid te geven en even pas op de plaats te maken.

Daarnaast zal er een tijdlijn worden opgesteld, zodat iedereen kan zien waar we nu staan en waar we naartoe willen met het project. Hierdoor zal voor alle betrokkenen duidelijk zijn waar we nu staan en waar we straks naar toe willen. Het Slotkwartier zal de enige topic van gesprek zijn die avond. Al met al staat het proces dus al bijna een jaar stil door de met één stem verschil aangenomen motie. Ook loopt er vanuit de stichtingen een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) aan de gemeente Bergen om alle informatie rondom de besluit- en planvorming van het Slotkwartier aan te leveren. Zo zal iedereen die geïnteresseerd is in het project, alle informatie krijgen die ze nodig hebben om zich een beeld te vormen van de plannen, ideeën van de betrokkenen en de voortgang.

Herschreven tekst van RTV80 door AI

Vraag:

De zeven stichtingen die actief zijn in het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef willen dat de gemeenteraad spoedig een beeldvormende avond organiseert rondom de (verdere) invulling en uitvoering van de plannen rond het Slotkwartier.

Bezoekerscentrum Huys Egmont (Stichting Historisch Egmond, Stichting Huys Egmont), Museumhoeve Overslot (Stichting Hafre Productions en Stichting Wunderkammer), Slotkapel (Stichting Gebruik Slotkapel, Stichting Restauratie Slotkapel) en Galerie De Kapberg maken gebruik van het Slotkwartier.