Er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar voor dorpsfeesten en evenementen die de leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen versterken. De subsidie wordt beschikbaar gesteld om organisaties die dit soort feesten en evenementen organiseren te ondersteunen.

 

Jaarlijks ontvangt de gemeente verschillende subsidieaanvragen voor dorpsfeesten en evenementen. Deze feesten en evenementen versterken de leefbaarheid en sociale verbinding in kernen. Ze worden vaak al vele jaren georganiseerd, met name door vrijwilligers en gesponsord door lokale bedrijven. Steeds meer organisaties geven aan dat de inkomsten vanuit sponsoren de laatste jaren afnemen. Mede door de coronapandemie zijn de sponsorinkomsten nog verder gedaald. Voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen is het belangrijk dat dit soort dorpsfeesten en evenementen blijven plaatsvinden.

 

Daarom heeft het college besloten om € 30.000,- subsidie beschikbaar te stellen voor organisaties die dit soort feesten en evenementen organiseren. Organisaties die zich al eerder hebben gemeld voor 2024 kunnen voor dit jaar nog een subsidie aanvragen. Normaal gesproken moet een aanvraag ingediend zijn voor 1 september van het voorafgaande jaar. Voor 2025 moet de aanvraag uiterlijk 1 september 2024 zijn ingediend.

 

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (welzijn en subsidies) licht toe: “We zien als gemeente hoe belangrijk dorpsfeesten en evenementen zijn voor de leefbaarheid en sociale verbinding in onze kernen. Het zou zonde zijn als deze evenementen, die vaak al jaren onderdeel zijn van onze samenleving, zouden verdwijnen. Met deze nieuwe subsidiemogelijkheden willen we de organisaties en organisatoren van dergelijke feesten en evenementen ondersteunen. Samen bouwen we daarmee aan een sterke en verbonden samenleving.”

 

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden en het indienen van aanvragen kunt u contact opnemen met Yvette Kersten, [email protected].