Het college van de gemeente Bergen wil de toeristische verhuur van (tweede) woningen in Bergen aan Zee en de Terrasflat in Egmond aan Zee net als in de rest van de gemeente maximaal 63 nachten per jaar toestaan. Het college heeft een eerder voorstel op verzoek van de gemeenteraad aangepast, maar die aanpassingen hebben niet geleid tot een andere conclusie. Het nieuwe voorstel wordt in oktober behandeld door de gemeenteraad.

Uitgewerkt voorstel na motie In het nieuwe voorstel is uitwerking gegeven aan een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 17 juni.
In de motie werd het college opgedragen een tijdlijn op te stellen waaruit blijkt wat er wel en niet heeft gemogen als het gaat om de toeristische
verhuur van woningen in Bergen aan Zee en de Terrasflat in Egmond aan Zee. Uit die tijdlijn volgt dat, net als in de rest van de gemeente, toeristische verhuur in de Terrasflat nooit is toegestaan. Daarnaast heeft het college de reacties van de verenigingen van eigenaren van de Terrasflat afgewacht en heeft het de peiling die was gehouden in Bergen aan Zee, beter toegelicht. Deze acties hebben niet tot een andere conclusie geleid. De melden registratieplicht van toeristische verhuur van woningen voor maximaal 63 nachten per jaar geldt nu al voor woningeigenaren in Bergen aan Zee en de Terrasflat.

Als de raad akkoord gaat met het voorstel blijft dit zo. Meer permanente bewoning en betere leefbaarheid “Woningen zijn er om in te wonen”,
aldus wethouder Klaas Valkering. “Het is geen verdienmodel voor beleggers van buiten de gemeente, zeker niet met de huidige woningnood. Het
besluit om geen uitzonderingspositie voor Bergen aan Zee en de Terrasflat te hanteren zorgt voor duidelijkheid naar de eigenaren. Daarbij brengen
deze regels rust terug op onze Woningmarkt en in onze straten met als resultaat meer betaalbare woningen voor onze inwoners en een verbeterde
leefbaarheid zonder dat dit ten kosten gaat van ons toeristische karakter.”

Vervolgprocedure

De behandeling van het voorstel in de gemeenteraad staat gepland in oktober. Het is aan de agendacommissie om te bepalen of het voorstel eerst
nog beeldvormend behandeld moet worden of dat het voorstel direct naar de raadsvergadering gaat.