Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor zorgtoeslag?

Wie kijkt hoe de premies van zorgverzekeringen zich de laatste jaren ontwikkeld hebben, ziet snel genoeg dat deze eigenlijk alleen maar gestegen zijn. Komt er niet veel geld binnen? Dan heb je misschien moeite om de premie van je zorgverzekering te betalen. Zorgtoeslag kan je hier een handje bij helpen. Deze financiële tegemoetkoming van de overheid maakt het namelijk een stuk makkelijker om je te verzekeren voor zorgkosten. Helaas heeft niet iedereen recht op zorgtoeslag. Benieuwd of jij hier recht op hebt? In deze tekst vertellen wij je aan weke voorwaarden je moet voldoen voor zorgtoeslag.

Algemene voorwaarden
De zorgtoeslag wordt in Nederland geregeld door de Belastingdienst. Om te bepalen of je hier recht op hebt, kijken zij eerst of je aan een aantal algemene voorwaarden voldoet. Zo moet je bijvoorbeeld minimaal 18 jaar zijn om deze financiële tegemoetkoming aan te vragen. Daarnaast heb je alleen recht op zorgtoeslag als je de Nederlandse nationaliteit hebt of over een geldige verblijfsvergunning beschikt. Tot slot moet je minimaal een basisverzekering hebben afgesloten in Nederland om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.  

Financiële voorwaarden
Voldoe je aan de algemene voorwaarden? Dan betekent dit niet dat je recht hebt op zorgtoeslag. De Belastingdienst kijkt namelijk ook naar je financiële situatie. Voor 2023 geldt dat je alleen in aanmerking komt voor zorgtoeslag als je op jaarbasis niet meer dan 38.502 euro verdient. Als je een toeslagenpartner hebt, wordt er naar het gezamenlijke inkomen gekeken. Ligt dit boven 48.224 euro per jaar? Dan krijg je geen zorgtoeslag.

Naast je inkomen speelt ook je vermogen een rol. Als je op 1 januari 2023 niet meer dan 127.582 euro op de bank had staan, kun je in 2023 in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Heb je een toeslagpartner? Dan wordt er naar jullie gezamenlijke vermogen gekeken. Als jullie vermogen op 1 januari 2023 niet meer dan 161.329 bedroeg, heb je mogelijk recht op zorgtoeslag. Dit is uiteraard alleen het geval als je ook aan de voorwaarden met betrekking tot inkomen voldoet.

Hoogte van zorgtoeslag
Heb je recht op zorgtoeslag? Dan wil je ongetwijfeld ook weten hoeveel je iedere maand ontvangt. Dit kunnen we je helaas niet precies vertellen, want de hoogte van zorgtoeslag hangt namelijk af van jouw financiële situatie. De Belastingdienst bepaalt dit namelijk op basis van inkomen en vermogen. Hier blijft het niet bij, want er wordt ook rekening gehouden met je leeftijd en gezinssituatie. Wie benieuwd is hoeveel zorgtoeslag hij krijgt, kan een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag aanvragen
Sommige mensen denken dat zorgtoeslag automatisch wordt overgemaakt als zij hier recht op hebben, maar dit is niet het geval. Net als een zorgverzekering moet je ook zorgtoeslag zelf aanvragen. Dit doe je bij de Belastingdienst en kan zowel telefonisch als via de website. Let op: online zorgtoeslag aanvragen kan alleen als je DigiD hebt.

Geef veranderingen door
Heb je promotie gemaakt of is je gezinssituatie veranderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Dergelijke veranderingen kunnen namelijk van invloed zijn op je zorgtoeslag. Als je een verandering niet of te laat doorgeeft, moet je aan het einde van het jaar misschien een groot bedrag terugbetalen. Je hebt immers zorgtoeslag ontvangen terwijl je hier geen recht op had. Ligt je inkomen nu boven de inkomensgrens? Dan moet je je zorgtoeslag stopzetten.