Start voorbereidingen strandsuppleties Camperduin en Petten-Zuid

 

Rijkswaterstaat start deze week met de voorbereidingen voor het onderhoud van het strand bij Camperduin en Petten-Zuid. De strandsuppleties starten naar verwachting begin november.

 

Door het aanbrengen van ruim 1,2 miljoen m3 zand, 700.000 m3 bij Camperduin en 500.000 m3 bij Petten-Zuid, houden we de kustlijn op zijn plaats. De Kop van Noord-Holland blijft zo goed beschermd tegen de zee. De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 12 weken. Deze twee suppleties zijn onderdeel van het onderhoud aan de Hondsbossche Duinen.

 

Werkzaamheden strandsuppletie

 

Vanaf de eerste week oktober start de aannemer met het aanvoeren van het materieel, zoals pijpleidingen en bulldozers. Dit gebeurt via strandslag Hargen. Vervolgens gaat een baggerschip het zand aanbrengen op het strand. Het schip zuigt hiervoor het benodigde zand 10 km uit de kust op van de zeebodem en perst het vervolgens via een pijpleiding naar het strand. Als laatste verdelen bulldozers het zand over het strand en de wind zorgt voor de verdere verstuiving in het kustgebied. Een deel komt terecht in de duinen. Zo wordt de kust versterkt en blijft de kustlijn op zijn plaats.

 

Werkterrein verboden gebied, strand blijft toegankelijk

 

De werkzaamheden gaan dag en nacht, 7 dagen per week door. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee toegankelijk voor bezoekers. Het deel van het strand waar wordt gewerkt, is afgezet en verboden gebied, vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden van minimaal 300 meter.

 

Waterveiligheid

 

Het garanderen van de kustveiligheid van Nederland is een van de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Nederland mag niet kleiner worden en de Nederlandse kust moet meegroeien met de zeespiegelstijging. Daarom onderhoudt Rijkswaterstaat regelmatig de kust door zand vanuit zee op of vlak voor de kust aan te brengen.