Een eerste stap voor mensen met dementie en hun partners

DOOR: ED BAUSCH

EGMOND AAN ZEE – PostaanZee toont zich in het kustdorp betrokken en actief op verschillende terreinen. De sfeervolle lichte ruimte tegenover het busstation aan de Voorstraat is voor velen al een dierbaar ontmoetingscentrum geworden voor van alles en nog wat en als vertrekpunt van wandelingen. ‘Mensen in beweging brengen en met elkaar verbinden’, dat is dan ook kort samengevat wat de vrijwilligersorganisatie beoogt. In het voormalige VVV-kantoor hebben de Egmonders voor elkaar een prachtige plek ontwikkeld, die zich steeds meer bewijst voor allerhande activiteiten en programma’s en ook als de bibliotheek van het dorp. Dinsdag was er een nieuw officieel moment: PostaanZee kreeg de sticker ‘Samen dementie vriendelijk’ uit handen van Christa de Groot van het Knooppunt Dementie, afdeling Noord-Kennemerland.

Post aan Zee werkt mee aan ‘Samen dementie vriendelijk’

Met de sticker toont PostaanZee aan dat alle vrijwilligers een cursus hebben gevolgd om mensen met beginnende dementie te kunnen ontvangen en verder te kunnen helpen. Dat geldt ook voor hun partners of kennissenkring. Het is met name bedoeld voor mensen die nog thuis wonen, of op een open afdeling in bijvoorbeeld de Prins Hendrik stichting wonen. “Begrip en inlevingsvermogen, dat is waar het om gaat als je iemand ontmoet, waarvan je denkt dat er een begin van vergeetachtigheid is.” PostaanZee wil bijdragen aan de signalerende functie. “Oogcontact leggen, niet teveel tegelijk vragen”, zegt Christa. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”, dan gaat het al heel goed in het contact met iemand met een mogelijk begin van dementie”. Wil Koper van PostaanZee voegt er namens de vrijwilligers die er deze middag zijn aan toe: “Wij zijn hier al best wel wat gewend. De cursus was eigenlijk een soort verlengstuk van wat we al doen hier. We staan open voor iedereen die hier binnenkomt, van welke nationaliteit ook, met welk idee ook”. Kijk ook op postaanzee.nl of bel 072 5822310. Of kijk eens op knooppuntdementie.nl

(Op de foto van links naar rechts: Rob Vendel, Christa de Groot, Stijn Zwart, Wil Koper, Harry Ningen, Ine van Oort, Anita Ligthart)
Christa de Groot geeft het certificaat en de sticker aan Wil Koper en de andere Post aan Zee-vrijwilligers (Foto: Ed Bausch)