Wethouder Arend Jan van den Beld praat bij

Deze zomer hebben we de handschoen opgepakt en zijn we van start gegaan met het opzetten van een Bergens participatiebeleid voor en door de inwoners. Vele gesprekken in wijkgebouwen, kerken, cafés en online hebben we gevoerd. Meer dan 100 mensen hebben ons gevoed. Daarbij hebben we vooral geluisterd hoe iedereen
participatie ziet. Wat er goed en ook niet goed is verlopen. Vele oorzaken liggen hieraan ten grondslag.

Tijdens deze gesprekken zijn we ons er heel bewust van geworden dat het maken van participatiebeleid niet makkelijk is. Stap voor stap zullen we het leren. Ervaringen die we omzetten naar (spel)regels, een gedragscode of misschien wel een participatieraad die ons gevraagd en ongevraagd adviseert. De gesprekken van de afgelopen maanden hebben ons ook iets anders laten inzien. Participatiebeleid is meer dan een toolbox met instrumenten. Het vertelt ons wat er in de samenleving leeft. Het zorgt ervoor dat we met elkaar in contact staan. We leren elkaar begrijpen en soms ook niet. Participatie gaat daarom vooral over mensen en hun omgeving. In onze dorpen is dit misschien nog wel sterker dan elders. We laten stevig van ons horen. We houden dan graag alles bij het oude want onze dorpen zijn mooi zoals ze zijn. En soms moet het toch anders omdat we ook vooruit willen. Het is een eeuwige tweestrijd waar je samen uit moet komen en als dat niet lukt … is er nu participatiebeleid!

Vanaf volgende week kan het beleid en de visie ingezien worden op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Meedoen met de vervolgstappen?

Leuk!

Mail gerust naar
[email protected]
Arend Jan van den Beld,
wethouder Participatie