Het leven in het Sint-Liobaklooster in Egmond

Het torentje kenmerkt het klooster. De klok luidt vele keren per dag voor het gebed, voor de maaltijden of voor andere samenkomsten. De tijden van de vieringen in de kapel vindt u onder ‘activiteiten’.

Sint Liobaklooster

Het Sint Liobaklooster vormt een monastieke gemeenschap in de benedictijner orde. In 1935 heeft Hildegard Michaelis het klooster gesticht. Na de kerkelijke goedkeuring in 1952 werd de officiële naam Congregatie van de Sorores Benedictinae Sanctae Liobae Egmundensis.

In de jaren zestig ontstond ook de tak van de broeders, die met de zusters hetzelfde ideaal nastreeft.

Het klooster heeft twee dochterstichtingen voortgebracht, in Zwitserland (in Orselina bij Locarno) en in Zuid Frankrijk (in Simiane-Colongue). Nu zijn het drie onafhankelijke, zelfstandige Monasteria geworden. Op de pagina Communiteit kunt u zien welke zusters en broeders momenteel in Egmond de kloostergemeenschap vormen.

 

Hildegard Michaelis

Het klooster is gesticht door Hildegard Michaelis. In 1900 is zij geboren in het land van de grote mystieken, Erfurt in Thüringen. Zij heeft de gemeenschap op de monastieke weg gevormd. Hoewel zij in 1982 is overleden, is deze vorming tot op vandaag karakteristiek van de gemeenschap.

Velen van de zusters en broeders dragen het beeld van haar in het hart mee hoe zij in stilte las in de Schrift of in de werken van de grote mysticus Meester Eckehart (1260-1327), net als zij uit Thüringen afkomstig.

Haar gedachten

Haar kijken naar alles om haar heen, naar de mens, een dier of plant, zelfs naar de eenvoudige gebruiksvoorwerpen, was getekend door een bijzondere aandacht en eerbied.

God schiep alle dingen opdat zij zouden zijn; en God schiep de mens in wie God zichzelf uitstort en overvloeit, opdat de mens God wordend zin geeft aan alle schepselen, en weer terug zal vloeien naar God.”

(Meester Eckehart, Commentaar op Genesis)

De naam: Sint Lioba

Lioba is een bijnaam, een troetelnaam. De naam werd gegeven aan een nicht van Bonifatius (675-754), Thruthgeba, die het christendom naar onze streken heeft gebracht. Zij was opgevoed in een dubbelklooster (mannen en vrouwen) in Zuid Engeland.

Alom was zij gekend door haar kennis van de Schrift, en zij had zo een lieflijk karakter dat de mensen haar spontaan de naam Lioba (lieflijke, goede) gaven. Bonifatius nodigde haar uit om de zorg voor de pas bekeerde jonge vrouwen op zich te nemen, die evenals de monniken, hun leven geheel en al aan God wilden wijden.

De vriendschap tussen Lioba en Bonifatius was zo innig, dat Bonifatius verlangde dat, als hij kwam te overlijden, zijn gebeente op een dag samen met het gebeente van Lioba begraven moest worden, opdat zij, verenigd in hun leven, ook samen uit de dood zouden verrijzen. Hun beider relieken rusten in Fulda.

Lioabakklooster-Egmond

Quae sursum sunt sapite.

Weet te genieten van wat van boven komt.

Kunstzinnige Ambacht

Ora et Labora

In de visie die Hildegard Michaelis had op de mens en het leven in harmonie met zijn, door God hem geschonken roeping nam het werk een bijzondere plaats in. Zoals, en terwijl, de mens gestalte geeft aan de materie, vormt hij tegelijkertijd zichzelf. Toen in de jaren voorafgaand aan de kerkelijke goedkeuring haar gevraagd werd op papier te zetten wat eigen was aan ‘Lioba’ schreef zij:

“de in de laatste eeuwen ontstane te grote scheiding tussen contemplatief en werkend leven in de vrouwenkloosters wordt in ons leven verzacht, en wijst zodoende duidelijk de weg naar de oorspronkelijke bedoelingen van de Regel.
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan in het vervaardigen van religieuze kunst. Door deze levensvorm wordt tevens de noodzakelijkheid opgeheven om uitsluitend van kapitaal te leven.”

Er is een aparte site voor de producten uit het kunstambacht: www.kunstambachtlioba.nl

Kunstzinnige Ambacht

In hoeverre is, wat betreft “het vervaardigen van religieuze kunst” Hildegard Michaelis beïnvloed door de socialistische stromingen en de kunstenaarsgemeenschappen van haar tijd?

Haar eigen opleiding aan de kunstnijverheidsschool van het ‘Lärchenfeld’ te Hamburg, in de jaren twintig viel samen met de grote bloei van het “Bauhaus” te Weimar, in het Thuringerland, waar zij zelf vandaan kwam. Jaren later heeft zij heel zeker zich in de visie van het Bauhaus herkend. 1  van de Egmondse ateliers droeg deze naam.

In elk geval was haar ideaal zeker niet dat tot de communiteit van Egmond alleen kunstenaressen zouden toetreden. Integendeel voor ieder mensenkind dat verlangde voor God te leven, wilde zij dit kloosterleven mogelijk maken. En haar idee over het werk van kerkelijke kunst was veeleer een samenvloeien van inspiratie, de schoonheid van het materiaal en de sobere vorm van de kunstvaardigheid.

Het is in deze geest maar vooral geïnspireerd door de grote liefde voor God, de bron van alle schoonheid, dat ‘Lioba’ een begrip geworden is in de kerkelijke kunst. Vanouds verwoord in wat stond op het postpapier “Kunst en Handwerk van de Benedictinessen van Egmond”.

Dit alles betekent ook vandaag: werk, gebed, studie, werk, lessen, gebed en weer werk! In de ambachtsstraten van Lioba vind je de weverij, een pottenbakkerij, een beeldhouwerij waar met hout en steen gewerkt wordt, een atelier metaalbewerking, er is een batik, de naaikamer, er worden mozaïeken gemaakt en ergens is een zuster bezig met lithografie. En dat alles steeds weer onderbroken door de rust en de inspanning van de tijden van gebed.

Het klooster wordt omringd door bos- en duingebied waar het goed wandelen is. Voor het duingebied is een duinkaart noodzakelijk. Bij de ingang van het duinreservaat kunt u dagkaarten kopen.

Voor 2023 zijn we door de schrikbarende toename van onze kosten helaas genoodzaakt de tarieven te verhogen. We vragen van onze gasten een bijdrage van 70,00 euro per etmaal, inclusief maaltijden, koffie, thee. Als u meer wilt bijdragen, dan zijn we daar blij mee, maar we willen heel nadrukkelijk ook mensen die leven van een minimuminkomen onze gastvrijheid bieden. Aarzel niet om te vragen wat mogelijk is als u graag komt, maar de bijdrage van zeventig euro te veel is.

We verzoeken u bedlinnen en handdoeken zelf mee te brengen. Als dat een probleem is, kunt u eventueel voor 12,50 euro een laken- en handdoekpakket huren.

Voor groepen bestaat de mogelijkheid tegen meerprijs het hele gastenverblijf te reserveren.

Bent u geinteresseerd? Stuur ons een email met uw vragen of wensen. U krijgt dan binnen enkele dagen antwoord.

e-mail: [email protected]

Gastenverblijf Monasterium Sint Lioba Egmond

Herenweg 85, 1935 AH Egmond-Binnen

IBAN: NL09 RABO 0327003189 t.n.v. Monasterium Sint Lioba