Eucharistie viering

De viering van de Eucharistie geschiedt met inachtneming van eeuwenoude vormen en gebruiken, maar steeds zonder dat deze de overhand hebben over wat zij betekenen. Het is geen ritueel dat afgewikkeld wordt omdat het nu eenmaal “zo hoort”. De Oud-Katholieke Kerk kent verschillende soorten diensten en een grote verscheidenheid aan liturgische gebruiken, voorwerpen, gewaden en muziek. Juist door die verscheidenheid lijkt zij soms ontoegankelijk en verbijstert de toevallige bezoeker.

 

De liturgie

De Oud-Katholieke kerk hecht vanouds veel belang aan de liturgie, de ordening van de eredienst. In het sacramentele leven klopt als het ware het hart van de Kerk. Op de zondag komt de gemeente bijeen om de Eucharistie te vieren, de maaltijd van brood en wijn, in navolging van hetgeen Christus en Zijn leerlingen hebben gedaan op de avond voordat de Meester Zijn lijden zou volbrengen. In de Eucharistische Viering is Christus werkelijk tegenwoordig onder de tekenen van brood en wijn. In de liturgische vieringen komen het mysterie van de verlossing van het individu en de bevrijding van het volk Gods, zowel van de hele wereld en de hele schepping, samen: Gods Koninkrijk wordt aangekondigd als het doel van ons leven en meer dan dat: het is er al, het is aanwezig waar mensen elkaar goed doen in Christus’ naam en de wereld en de schepping beheren met eerbied en respect voor God.

Maar wie wil doordringen in de fascinerende WERELD VAN DE LITURGIE wordt beloond door de ervaring van diep geestelijk leven, dat door schoonheid en rijke traditie wordt begeleid.