BERGEN – Het college van B&W van de gemeente Bergen heeft zich  uitgesproken vóór noodsteun aan Museum Kranenburgh. Het voorstel van B&W wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die zich hierover op 24 september uitspreekt. 

Het betreft een voorstel tot kwijtschelding van een groot deel van de huur in 2020 en in 2021, het doen van een aanvraag voor noodsteun bij de Provincie Noord-Holland en het verstrekken van garantiesubsidies voor 2020 en 2021. Een plan waarbij Kranenburgh zelf nog een flinke financiële inspanning zal moeten leveren.

Ruggensteun

Museum Kranenburgh is blij met de ruggensteun van het college, waarmee een eerste weg naar oplossingen is ingeslagen. Tegelijkertijd realiseert het zich dat het ook mét deze steun ingrijpend zal moeten bijsturen in organisatie, programmering en financiën.

Het museum heeft tevens noodsteun aangevraagd bij het Mondriaan Fonds en het Kickstart Cultuurfonds. Ook wordt samen met sponsoren en begunstigers gekeken naar manieren om extra inkomsten te genereren. Zo gaat Rabobank Alkmaar vanaf 28 augustus kunst uit verschillende Rabobank-vestigingen online veilen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Kranenburgh. Directeur Kranenburgh Mariette Dölle: “Het blijven voorlopig enorm spannende tijden, waarin we alle steun kunnen gebruiken’.

Tekorten door corona

Museum Kranenburgh wordt door de coronacrisis hard geraakt en verwacht grote exploitatietekorten voor 2020 en 2021. Het museum is voor meer dan 60% afhankelijk van publieksinkomsten, die dit jaar substantieel lager uitvallen door de crisis en de anderhalve-metermaatregelen. Het museum ontving in 2019 ruim 70.000 bezoekers en verwacht een terugval naar 35.000 bezoekers in 2020. Voor het voortbestaan van het museum is noodsteun essentieel.

 

Foto Luuk Kramer

Bron: Rodi.nl