Wij willen u iets vertellen over het leven in het Sint Liobaklooster.

LiobakloosterHet torentje kenmerkt het klooster. De klok luidt vele keren per dag voor het gebed, voor de maaltijden of voor andere samenkomsten.

Sint Liobaklooster

In 1935 heeft Hildegard Michaelis het klooster gesticht. Na de kerkelijke goedkeuring in 1952 werd de officiele naam Congregatie van de Sorores Benedictinae Sanctae Liobae Egmundensis. In de jaren zestig ontstond ook de tak van de broeders, die met de zusters hetzelfde ideaal nastreeft. Het klooster heeft twee dochterstichtingen voortgebracht, in Zwitserland (in Orselina bij Locarno) en in Zuid Frankrijk (in Simiane-Colongue). Nu zijn het drie onafhankelijke, zelfstandige Monasteria geworden. In Egmond zijn momenteel 14 zusters, varieërend in de leeftijd van 40 tot 89 jaar en één broeder.

De naam: Sint Lioba

foto10liobaLioba is een bijnaam, een troetelnaam. De naam werd gegeven aan een nicht van Bonifatius (675-754), Thruthgeba, die het christendom naar onze streken heeft gebracht. Zij was opgevoed in een dubbelklooster (mannen en vrouwen) in Zuid Engeland. Alom was zij gekend door haar kennis van de Schrift, en zij had zo een lieflijk karakter dat de mensen haar spontaan de naam Lioba (lieflijke, goede) gaven.Bonifatius nodigde haar uit om de zorg voor de pas bekeerde jonge vrouwen op zich te nemen, die evenals de monniken, hun leven geheel en al aan God wilden wijden. De vriendschap tussen Lioba en Bonifatius was zo innig, dat Bonifatius verlangde dat, als hij kwam te overlijden, zijn gebeente op een dag sam en met het gebeente van Lioba begraven moest worden, opdat zij, verenigd in hun leven, ook samen uit de dood zouden verrijzen.Hun beider relieken rusten in Fulda.
Hildegard Michaelis

Het klooster is gesticht door Hildegard Michaelis. In 1900 is zij geboren in het land van de grote mystieken, Erfurt in Thuringen. Zij heeft de gemeenschap op de monastieke weg gevormd. Hoewel zij in 1982 is overleden, is deze vorming tot op vandaag karakteristiek van de gemeenschap. Velen van de zusters en broeders dragen het beeld van haar in het hart mee hoe zij in stilte las in de Schrift of in de werken van de grote mysticus Meester Eckehart (1260-1327), net als zij uit Thuringen afkomstig.
Haar gedachten

Haar kijken naar alles om haar heen, naar de mens, een dier of plant, zelfs naar de eenvoudige gebruiksvoorwerpen, was getekend door een bijzondere aandacht en eerbied.
“God schiep alle dingen opdat zij zouden zijn; en God schiep de mens in wie God zichzelf uitstort en overvloeit, opdat de mens God wordend zin geeft aan alle schepselen, en weer terug zal vloeien naar God.”

(Meester Eckehart, Commentaar op Genesis)

Kunstzinnige AmbachtKunstzinnige Ambacht

Ora et Labora

In de visie die Hildegard Michaelis had op de mens en het leven in harmonie met zijn, door God hem geschonken roeping nam het werk een bijzondere plaats in. Zoals, en terwijl, de mens gestalte geeft aan de materie, vormt hij tegelijkertijd zichzelf. Toen in de jaren voorafgaand aan de kerkelijke goedkeuring haar gevraagd werd op papier te zetten wat eigen was aan ‘Lioba’ schreef zij:

“de in de laatste eeuwen ontstane te grote scheiding tussen kontemplatief en werkend leven in de vrouwenkloosters wordt in ons leven verzacht, en wijst zodoende duidelijk de weg naar de oorspronkelijke bedoelingen van de Regel.
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan in het vervaardigen van religieuze kunst. Door deze levensvorm wordt tevens de noodzakelijkheid opgeheven om uitsluitend van kapitaal te leven.”

Er is een aparte site voor de producten uit het kunstambacht: www.kunstambachtlioba.nl

Gastenverblijf

“Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf,
want Hij zal eens zeggen : “Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.”

Regel van Sint Benedictus

In het Sint Liobaklooster proberen wij de traditie van gastvrijheid, zo eigen aan de kloosters die de Regel van Benedictus volgen, levend te houden. Overeenkomstig de Regel proberen wij de gasten als Christus te ontvangen, in een sfeer van eerbied en hartelijkheid.

BENEDICTUS VAN NURSIAMen kan als gast enkele dagen in ons gastenhuis verblijven. Om velerlei redenen kan men bij ons te gast zijn. Van onze gasten verwachten wij echter dat zij bij ons komen om in een sfeer van stilte en bezinning, rust en verdieping van hun eigen leven te zoeken. Het meevieren, samen met de zusters, van de gebedstijden is daarbij een goed kader en kan hiervoor een uitstekend hulpmiddel zijn. Van onze gasten wordt dan ook verwacht dat zij zoveel mogelijk aan deze gebedsdiensten deelnemen.

De gasten eten apart van de zusters in de eetzaal van het gastenhuis.Er wordt in deze refter geen absolute stilte gevraagd, wel wordt ieder verzocht mee te werken aan een klimaat van rust en stilte – voor zichzelf voor de ander.

Zo is er gekozen voor géén radio of TV , en u wordt verzocht transistors e.d. thuis te laten en aandachtig te zijn voor wie zich in stilte terug wil trekken. ’s Morgens en ’s middags een moment voorzien van koffie/thee.

Monasterium St. Lioba Egmond

Herenweg 85
1935 AH Egmond-Binnen

Telefoon: 072-506 13 88
E-mail: [email protected]

Het klooster wordt omringd door bos- en duingebied waar het goed wandelen is. Voor het duingebied is een duinkaart noodzakelijk. Bij de ingang van het duinreservaat kunt u dagkaarten kopen.

Kosten en verblijven

Met ingang van september 2012 bedragen de kosten voor nieuwe reserveringen voor een verblijf in ons gastenhuis bij inviduele boekingen 55 euro per etmaal, incl. drie maaltijden, exclusief bedlinnen. (45 euro voor studenten en mensen met een minimuminkomen).
U kunt voor 10 euro een laken- en handdoekpakket huren. Voor groepen bestaat de mogelijkheid tegen meerprijs het hele gastenverblijf te reserveren.