Door: Jan Haasjes, inwoner van Egmond.

Woensdagavond 24 maart maakte ik een plezierige online-bijeenkomst mee over het parkeerbeleid van de gemeente Bergen; deze avond toegespitst op met name Egmond aan Zee.

De betrokkenheid van de 29 (dacht ik) deelnemers was groot en volgens mij kan de gemeente haar voordeel doen  met de input. Toch bleef de informatie van de gemeente en het gesprek daarna in mijn hoofd zitten. Ik miste iets. En dat is een echte gedurfde en toekomstgerichte visie. Het woordje duurzaamheid komt bijvoorbeeld wel voor in het concept beleidsplan, maar niet uitgewerkt. En dat gold eigenlijk voor het hele plan. Wel uitgangspunten, maar die waren volgens mij nogal vaag en ik hoorde geen concrete plannen/oplossingen. Het is de vraag of burgers inspraak krijgen bij de keuzes en oplossingen die uiteindelijk worden gemaakt. Ik vrees het ergste…… Toen ben ik gaan nadenken. Allereerst wil ik grote aandacht vragen voor de cultuur van Egmond aan Zee. Vanouds een vissersdorp en nog steeds zijn er Egmonders die vissen en/of varen. Ik vind dat een stukje van de charme van ons dorp. Dat die mensen hun tractoren ergens moeten parkeren en hun boten kwijt moeten kunnen lijkt mij logisch. In het beleidsplan wordt daar aandacht aan besteed: die tractoren en boten moeten weg, want die bezetten parkeerplaatsen. Op zich geen rare gedachte in het kader van parkeerbeleid, maar dit betreft wel de eigen inwoners en in mijn beleving genieten die voorrang. Regel dan eerst wel goede plekken voor al die boten en tractoren. Dat is het eerste punt. Er komen hierdoor trouwens wel meer geparkeerde auto’s in Egmond.

Dan de fietscultuur van Nederland. Er zijn (dankzij o.a. Corona) nog nooit zoveel fietsen verkocht als het afgelopen jaar en dat gaat maar door. En het aandeel E-bikes groeit met flinke sprongen. In het kader van duurzaamheid wordt het fietsen gestimuleerd. Dan vergeten we de accu’s maar even.

Hoe vooruitstrevend zou het niet zijn om van Egmond een duurzame badplaats te maken?

Dat zou kunnen door Egmond autoluw te maken. Dagjesmensen kunnen in Egmond aan Zee niet meer parkeren. Daarvoor moeten enkele transferia worden aangelegd aan de randen van de Egmonden met goede fiets- en busverbindingen naar het strand. Je zou wel een kort parkeren mogelijkheid (10 minuten) moeten realiseren om met de auto naar het strand te rijden om strandspullen en mensen uit te laden en dan terug naar een transferium. Een soort rondweg met eenrichtingsverkeer. De parkeerplaats bij de Pinck wordt opgeheven en wordt ingericht als een grote fietsenstalling met bewaking. Ook voor E-bikes. De boulevard wordt ontdaan van parkeergelegenheid en wordt omgebouwd tot een echte wandelboulevard met gezellige terrassen e.d. Geen uitzicht meer vanaf het terras op geparkeerde auto’s. Daardoor worden de parkeerproblemen van de inwoners en de gasten die huisjes huren of in de hotels logeren voor een groot deel opgelost. Wat ik niet kan inschatten welke effecten zo’n plan zou hebben op de middenstand en de horeca. Dat zou onderzocht moeten worden. Ook het rare construct van de 4 uur voor bezoekers kan dan van de baan. Mijn kinderen komen echt niet afgemeten 4 uur, maar wel langer. Hier moet een goed plan voor worden bedacht om misbruik te voorkomen. Via een digitaal systeem zou je misschien het bezoek kunnen reguleren en maximaliseren. Wel moet het probleem van digitalisering voor “oudere” mensen goed worden opgelost. Ook bij de huidige plannen. Of er meer mensen zijn die dit een goed plan vinden weet ik niet, maar het is in ieder geval wel een duidelijke visie. Ik gooi het er maar eens in.