De Arbodienst helpt je verder

Een uitstekende arbodienst kan helpen de productiviteit te vergroten, het ziekteverzuim terug te dringen en geld te besparen. Om de grootste impact op de organisatie te hebben, moet de arbodienst samenwerken met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder bijvoorbeeld personeelszaken, gezondheid en veiligheid, en vooral met managers. Managers moeten weten welke diensten bedrijfsgezondheidszorg aanbiedt en weten hoe ze hen kunnen benaderen voor steun en advies wanneer dit nodig is.

Wat is de arbodienst?

Arbodienst is een specialistische tak van de geneeskunde die zich richt op de gezondheid van het personeel op de werkplek. Arboartsen proberen uit te zoeken welke invloed het werk heeft op de gezondheid van het personeel en ervoor te zorgen dat het personeel zowel fysiek als emotioneel in staat is om de rol te vervullen waarvoor hij in dienst is genomen.

Arboartsen kunnen organisaties ondersteunen door advies te geven over werkgerelateerde ziekten en ongevallen, de gezondheid van werknemers te monitoren en aan preventie te doen. Arboartsen worden ook ingezet om organisaties te helpen bij het beheren van zowel korte- als langetermijn-verzuim-situaties.

Het advies van een arbodienst kan van cruciaal belang zijn om te bepalen hoe een arbeidsongeschiktheid kwestie moet worden aangepakt. Arboartsen geven meestal advies aan het personeel en hun managers over welke aanpassingen kunnen worden gedaan om het personeel in staat te stellen hun werk veilig en doeltreffend uit te voeren.

Welke diensten verleent de arbodienst?

Zij verlenen diensten gericht op het gezond en aan het werk houden van het personeel en niet alleen op het ondersteunen van het personeel wanneer ze ziek zijn.

Activiteiten op het gebied van gezondheid op het werk omvatten:

  • ervoor zorgen dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en helpen een gezond personeelsbestand te behouden
  • gezondheidsonderzoeken vóór indiensttreding
  • het voorkomen en wegnemen van gezondheidsrisico’s op de werkplek en het geven van advies over ergonomische kwesties en werkplekontwerp
  • het stellen van onafhankelijke en professionele diagnoses, prognoses en adviezen met betrekking tot personeelsleden die niet kunnen werken als gevolg van langdurige of kortdurende gezondheidsproblemen, en maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen
  • diensten op het gebied van levensstijl, gezondheidsbevordering en welzijn die de productiviteit verhogen en het personeel vasthouden.

Wat zijn de voordelen van een arbodienst op het werk?

Een Arboarts op het werk biedt personeel en managers snel toegang tot professioneel, gespecialiseerd advies dat helpt bij de bescherming, instandhouding en ondersteuning van personeel met gezondheidsproblemen op het werk. Een Arboarts heeft het voordeel nauw samen te werken met de manager om de complexiteit van functies binnen een organisatie te begrijpen en kan daarom aanpassingen en ondersteuning voorstellen die iemand zonder die kennis en dat inzicht misschien niet kan bieden.

Ook weet de Arboarts de weg in de gezondheidszorg buiten de organisatie en kan zo advies geven over welke organisatie kan helpen om de gezondheid van de werknemers te verbeteren of in stand te houden.

Op zoek naar een goede arbodienst?

Ben je op zoek naar een goede arbodienst? Neem dan eens kijkje op HR Navigator voor meer informatie.