BERGEN – Lidl mag geen nieuwe supermarkt beginnen op de voormalige ABN AMRO-locatie aan het Bergense Plein. Dat heeft de gemeenteraad in een zogenoemd voorbereidingsbesluit besloten. “Er is geen draagvlak voor of behoefte aan een vierde supermarkt in het centrum van Bergen.”

Door Redactie: NHNieuws

Omdat de werkingsduur van het eerder genomen voorbereidingsbesluit in mei vorig jaar afliep, stelde het college aan de raad voor opnieuw een besluit te nemen.

Het huidige bestemmingsplan biedt bij veel panden in het centrum van Bergen nog ruimte aan de komst van een extra supermarkt. Als een ontwikkelaar of eigenaar hiervoor een plan indient, zou de gemeente daarmee moeten instemmen. Door het nemen van het voorbereidingsbesluit is dit nu van de baan.

Geen nieuwe aanvragen

Wethouder Klaas Valkering: Met het besluit kunnen we als gemeente aantonen dat we een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor dit gebied. Totdat dit plan er is, nemen we geen nieuwe aanvragen in behandeling en mag er geen supermarkt worden geopend.”

Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor één jaar. Daarna moet er een nieuw bestemmingsplan voor het gebied klaarliggen. Het bestemmingsplan zal voor het einde van het jaar worden vastgesteld. “Met het nemen van dit besluit hebben we als gemeente de regie over toekomstige ontwikkelingen in het gebied”, aldus wethouder Valkering.

 

Korte vraaggesprek met Wethouder Klaas Valkering.

breaking news from Peter Bosman on Vimeo.

 

Voorbereiding tot bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan biedt bij veel panden in het centrum van Bergen nog ruimte aan de komst van een extra supermarkt. Als een ontwikkelaar of eigenaar hiervoor een plan indient, zou de gemeente daar mee moeten instemmen. Door het nemen van het voorbereidingsbesluit is dit van de baan. Klaas Valkering: “Met het besluit kunnen we als gemeente aantonen: We zijn een nieuw bestemmingsplan aan het voorbereiden voor dit gebied. Totdat dit plan er is, nemen we geen nieuwe aanvragen in behandeling en mag er geen supermarkt worden geopend.”

Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor één jaar. Daarna moet er een nieuw bestemmingsplan liggen voor het gebied. Het voorbereidingsbesluit heeft geen gevolgen voor de verplaatsing van de Aldi naar de Harmonielocatie.