From Slotkapel (former St. Catharinakerk) te Egmond aan den Hoef

In 1229 became, in opdracht van Willem I van Egmont, de eerste Slotkapel gebouwd. Deze werd op 8 oktober van gen. jaar ingewijd door wijbisschop Hermannus van Utrecht en opgedragen aan de H. Catharina, de H. Maria en de H. Nicolaas. Willem I sneuvelde in 1234 in het Stadingerland aan de Elbe. Zijn hart werd in zijn kapel begraven. Ook zijn echtgenote, Jonkvrouwe Badeloch van Amstel, in the 1244 stierf, werd in de Slotkapel bijgezet.

Volgens de kroniek van Dirk Wouters (het Huis van Egmont 1565) werd de kapel in 1431 door Jan II van Egmont (Jan met de bellen) afgebroken en in zijn huidige vorm herbouwd. De gevelsteen in de westgevel getuigt hiervan. In hetzelfde jaar stichtte hij een kapittel van zes kanunniken en verbond deze aan de Slotkapel. Zo werd de kapel een z.g. ‘eigen kerk’, onafhankelijk van de abdij. Het kapittel had in 1573 spacious 80 hectare grond in eigendom, gelegen in de Binnen-Egmonden.

In de periode 1913-1914 heeft men de slotkapel, dankzij een anonieme schenking, voor een deel kunnen restaureren. Tijdens deze restauratie werd de ingang in de Zuidgevel dichtgemetseld.

De kroonluchters, wandarmaturen en kandelares dateren uit 1913. In 1960 werd opnieuw een restauratiecomité opgericht en kon in de periode 1960-1966 e.e.a. worden hersteld. In 1983 constateerde men dat de Slotkapel bouwkundig in zeer slechte staat verkeerde. Het ontbrak de N.H. Kerk echter aan geldelijke middelen. On 4-1-1984 werd de Stichting Restauratie Slotkapel opgericht.

To 19-8-1987 is zij eigenaar. On 7 July 1986 werd de Stichting Gebruik Slotkapel opgericht. Zij draagt zorg voor culturele activiteiten. Genoemde Stichtingen en de beheerder zorgen met elkaar voor een belangrijk deel van de inkomsten die, ondersteund door subsidies, donaties en legaten, besteed kunnen worden aan het behoud van dit historische gebouw.

Aug. 2014: Jos Hof, pl. historicus, bestuurslid Stichtingen Restauratie en Gebruik Slotkapel.

Om te voorkomen dat Spaanse troepen zich zouden kunnen inkwartieren werd het Slot op 7 June 1573 door de Geuzen in brand gestoken. Daarbij werd de kapel aanzienlijk beschadigd. Not in 1633 werd in opdracht van de Staten van Holland begonnen met de restauratie. Delen van de noordgevel werden opnieuw opgemetseld en een nieuw dak werd aangebracht. Ook de gebrandschilderde ramen, geschonken door diverse steden en adellijke families, zijn toen geplaatst.

Ruim een jaar later was de restauratie een feit en werd de kapel door de Staten van Holland overgedragen aan de Nederl. Hervormde Gemeente. In de toren, die geplaatst werd in 1680, hing een luidklok, vervaardigd door Wolfart Beeldsnyder. Deze werd in 1750 vervangen door een exemplaar, gegoten door Johan Verbruggen. Het uurwerk dat op de kapelzolder staat opgesteld, dateert uit ca. 1640 en is nog afkomstig uit de rentmeestertoren van het Slot. Vanwege instortingsgevaar dezer toren heeft de ambachtsvrouwe van Egmond in 1832 het uurwerk laten overbrengen naar de kapel. Op dit uurwerk werd de slingertechniek, in 1656 uitgevonden door Christiaan Huygens, toegepast.

blank

Visit to the Castle Church.

The Castle Church on the Slotweg is now only visit at church, cultural and other events such as concerts, the museum weekend, commemoration at 4 May, presentation of the Egmond cultuurprijs, art market , national heritage and receptions. The chapel is also a popular wedding venue. In the autumn- and winter season there are regular concerts, often on Sunday afternoons.

A great opportunity to experience the special atmosphere.

The foundations of the Lock on the Hoof his or free to visit and then to admire the Castle Church outwardly.

For information on the Castle Church www.slotkapel-egmond.nl

 

Address:

Slotweg 19, 1934 CM Egmond aan den Hoef