In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert PWN meer dan 7300 hectare duingebied. Zij beschermen er de natuur en zorgen tegelijkertijd dat bezoekers er terecht kunnen voor recreatie.

Noord-Hollands Duinreservaat

Het Noord-Holland Duinreservaat (NHD) is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het strekt zich uit vanaf de Tata Steel terreinen bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Daarmee is het zo’n 20 kilometer lang en 2,5 km breed, met een oppervlakte van 5300 hectare.

In dit gebied komen veel plant- en diersoorten voor. Dit heeft alles te maken met de uitgestrektheid en afwisselende begroeiing van het gebied. Ook de hoogte, vochtigheid, kalkgehalte en het menselijk gebruik in het verleden hebben gezorgd voor een grote verscheidenheid aan soorten.

Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrand bossen met veel reliëf en enkele kleinere natuurgebieden. Voor een bezoek aan deze duinen heeft u een duinkaart nodig. Door uw bijdrage kunnen wij onze duinen beheren.

Geschiedenis

In 1903 kocht de provincie Noord-Holland landgoed Bakkum aan. In 1920 werd het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) opgericht voor de drinkwaterwinning en distributie door de provincie. De terreinen werden opengesteld voor het publiek. Na 1933 volgde uitbreiding van de bezittingen. PWN ging bijna heel Noord-Holland voorzien van schoon drinkwater. Amsterdam hield eigen waterleidingduinen. PWN kreeg ook het beheer van de duinterreinen toegewezen.

Vanaf 1960 nam het belang van recreatie en natuurbescherming in het duingebied sterk toe. In de tweede helft van de 20e eeuw is overgegaan op infiltratie van voorgezuiverd rivierwater (IJsselmeer en Rijn) in de duinen, om de ondergrondse watervoorraad weer op peil te brengen en de achteruitgang van de natuur, als gevolg van de sterk gedaalde grondwaterstand, een halt toe te roepen.

Belang van de duinen

In de 21ste eeuw is het duin belangrijk voor de mens als zeewering en als gebied voor natuur, recreatie en waterwinning. Om voldoende drinkwater te kunnen leveren zonder de natuur aan te tasten, ontwikkelt PWN nieuwe wintechnieken in de duinen.

Gebiedsbeschrijving

In het Gebiedsplan Noordhollands Duinreservaat 2009-2012 hebben wij de uitgangspunten voor het natuur- en recreatiebeheer vastgelegd. Voor een beschrijving van flora, fauna en cultuurhistorie per deelgebied kunt u kijken op www.natuurwegwijzer.nl

blank

Bezoekerscentrum De Hoep
Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum is het ideale vertrekpunt om het unieke duingebied te verkennen. Op een speelse manier maakt u er kennis met de flora en fauna.

Johannisweg 2
1901 NX Castricum
Tel.algemeen: 0251 661 066
Tel.boekingen: 0900 796 62 88 (lokaal tarief)Zie ook www.pwn.nl
Dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00 uur
Maandag gesloten (in de zomervakantie t/m 22-08-2010 op de maandagen geopend)
Wij zijn op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag gesloten.

Paden
In de duinen vindt u een netwerk van goed onderhouden paden. Een aantal is toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken. Denk eraan dat het duin niet plat is en dat u op uw rondrit of wandeling meerdere hellingen kunt tegenkomen.

Bij alle parkeerplaatsen liggen fietspaden die goed toegankelijk zijn voor gehandicapten. De brede wandelpaden in het NPZK zijn halfverhard (kleischelpen) en dus rolstoelvriendelijk. Na hevige regen is de berijdbaarheid minder goed. Ook bij de parkeerplaats Geversduin (NHD) begint een rolstoelvriendelijke rondwandeling over een pad van kleischelpen. De onverharde wegen in het duingebied zijn niet geschikt voor rolstoel of scootmobiel.

In de begrazingsgebieden zijn klaphekken en veeroosters, en op sommige fietspaden zijn fietsensluizen aangebracht. Ontwerp en plaatsing zijn aangepast om ze toegankelijk te maken voor rolstoelen en scootmobielen in gangbare maten.Aangepaste picknickbank. Foto: archief PWN

Picknicken
Langs wandel- en fietspaden vindt u banken en picknicktafels. Waar mogelijk zijn de picknicktafels via een schelpenpad bereikbaar. Ze zijn voorzien van een verlengd tafelblad zodat ook rolstoelers en buggies kunnen aanschuiven. In het NHD vindt u aangepaste picknickbanken op de Helmweg, Noorderstraat, Woudweg, Geversduin. In het NPZK rijdt u met uw rolstoel tot bij de picknickbank van de Oosterplas.

Elektrisch aangedreven
In onze duingebieden proberen wij het gebruik van door benzinemotoren aangedreven voertuigen, zoals snor- of bromfiets, te beperken. Nieuwe ontheffingen voor dergelijke voertuigen worden niet meer uitgegeven. Elektrisch aangedreven fietsen of scootmobielen zijn wel toegestaan. Hiervoor is geen ontheffing nodig.

Activiteiten
PWN organiseert geen activiteiten speciaal voor gehandicapten. Wel organiseren we soms activiteiten waarbij we rekening houden met mensen met een beperking, zoals huifkartochten in het duin. Per rit zijn er één of twee rolstoelplekken beschikbaar.
Excursies op maat, ook geschikt voor gehandicapten, kunt u aanvragen bij onze bezoekerscentra.

Hulphonden
Geleide- en hulphonden zijn welkom in al onze gebieden. Ook in het NPZK, mits in functie en goed herkenbaar. Op voorhand aanmelden bij het bezoekerscentrum De Zandwaaier wordt op prijs gesteld.

Contact
Ons toegankelijkheidsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met gehandicapte bezoekers van onze terreinen en belangengroepen in Noord- en Zuid-Kennemerland. Voor meer informatie over de toegankelijkheid kunt u contact opnemen met onze bezoekerscentra.

Kijk ook eens op www.natuurzonderdrempels.nl Het Noordhollands Duinreservaat is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen.

  • U heeft een geldige toegangskaart nodig.
  • Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan.
  • Op de parkeerplaatsen bij de ingangen kunt u gratis parkeren.
  • Honden zijn toegestaan, mits kort aangelijnd.
  • Fietsen op onverharde paden is toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Meer over toegangsregels.

Sommige delen zijn afgesloten voor publiek, bijvoorbeeld tijdens de broedperiode. Dit staat aangegeven op borden. Het gebied Bergerbos is gratis toegankelijk. Hier geldt het aanlijngebod voor honden van 15 maart tot 15 juni.