Jan met de Bellen

Deze kapel, gewijd aan de Heilige Catharina, de patrones van de adel, is in 1229 gebouwd naast het kasteel van Egmond. In 1430 liet heer Jan van Egmond (Jan met de Bellen) de kapel afbreken en opnieuw herbouwen. Ook liet hij zes kanunniken komen om de koorgebeden en de eredienst te doen. Hiedoor werd het slot onafhankelijk van de abdij waarmee de graven in onmin leefden. Jan met de Bellen is in de Slotkapel begraven en zijn grafsteen is hier nog steeds. Zijn naam dankte hij aan de zilveren belletjes aan zijn wapenuitrusting.

Sloop van de kapel.

De kapel werd net als het slot in 1573 verwoest en in 1633 door de Nederlands Hervormde gemeente weer opgebouwd. Bij die gelegenheid boden alle omliggende steden gebrandschilderde ramen aan die nu op twee na nog aanwezig zijn. In de oorlog zijn ze in veiligheid gebracht en later weer teruggeplaatst. In 1960 was de Slotkapel in zodanig slechte staat, dat bij de gemeente al aan sloop werd gedacht. Een groep Egmonders heeft zich (tot op de dag van vandaag) ingespannen voor het behoud.


Restauratie.

In de jaren tachtig was opnieuw restauratie en onderhoud nodig. De Hervormde gemeente droeg het eigendom van de kerk voor één gulden over aan de Stichting Restauratie Slotkapel. Die organiseerde met een grote groep vrijwilligers exposities  kunstmanifestaties, lezingen en concerten. Eind jaren negentig werd ook de zerkenvloer aangepakt. De Slotkapel veranderde tijdelijk in een reusachtige zandbak. De deksteen van de verdwenen graftombe van Jan II kwam te voorschijn en heeft een ereplaats gekregen in de nu volledig gerestaureerde kapel.

Bezoek aan de Slotkapel.

De Slotkapel aan de Slotweg is nu alleen te bezoeken bij kerkelijke, culturele en andere evenementen zoals concerten, het museumweekend, herdenking op 4 mei, uitreiking van de Egmondse cultuurprijs, kunstmarkt , open monumentendagen en recepties. De kapel is bovendien een populaire trouwlocatie. In het herfst- en winterseizoen zijn er geregeld concerten, vaak op de zondagmiddag.

Een mooie gelegenheid om de bijzondere sfeer te ervaren.

De fundamenten van het Slot op den Hoef zijn wel vrij te bezoeken en dan is de Slotkapel van buiten wel te bewonderen.

Zie voor informatie over de Slotkapel www.slotkapel-egmond.nl