3667686DE EGMONDEN – Het college van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag 19 januari de prealable vraag van de gemeente Bergen over de fusielocatie voor de drie voetbalclubs ten zuiden van de Egmonderstraatweg beantwoord. Eerdere verzoeken werden door de Provincie stellig afgewezen. Nu wordt er duidelijk een kans geboden om verder te gaan met de ontwikkeling van een fusieclub voor de Egmonden.

“Met dit antwoord van de Provincie kan het college van de gemeente Bergen naar de raad”, aldus wethouder Peter van Huissteden. “Een achttal onderwerpen moet nog verder worden uitgewerkt, maar dat hoort ook bij deze fase in het proces. Ik ben voorzichtig optimistisch over de goede afloop van de fusie in de Egmonden en de locatie die we daarvoor op het oog hebben. Ik ben zeer gemotiveerd om de gesprekken met alle betrokken partijen voort te zetten.”

Antwoordbrief
In de antwoord brief concludeert Gedeputeerde Staten een aantal zaken. Zij zien de maatschappelijke noodzaak voor de fusie. Zij zijn zeer positief over de mogelijkheid van natuurontwikkeling op het complex van Egmondia. De voetbalclub lijkt op basis van het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) landschappelijk goed ingepast te kunnen worden. Echter de compensatie voor de negatieve effecten voor de landbouw structuur is nog onvoldoende uitgewerkt en geborgd. Gedeputeerde Staten wil een betere onderbouwing waarom mogelijke alternatieve locaties, die een kleinere aantasting voor het bollen concentratie gebied vormen, ongeschikt zijn.
Vervolg proces
De gemeenteraad bespreekt op 14 april of het college de fusielocatie aan de Egmonderstraatweg verder kan uitwerken met betrokken partijen. Het college zal dan ook aangeven hoe hij zal omgaan met de acht punten van de Provincie.
bron: Rodi

Deze pagina is 424 keer bekeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.