EGMOND AAN ZEE – PWN heeft een aantal projecten op stapel staan om het duingebied te vernieuwen. “Dit keer niet gericht op de natuur, maar op service naar de recreant”, vertelt boswachter Ben Hopman. “We vonden dat een aantal voorzieningen wel eens aan een opknapbeurt toe waren. Bovendien kunnen we het nu onderhoudsvrij inrichten, dat scheelt ons de komende jaren veel werk.”

De parkeerplaats langs de Weg naar de Bleek is onlangs helemaal opgeknapt en voorzien van nieuwe verharding. De waterdoorlatende verharding moet er voor zorgen dat wandelaars hun auto op een droge, groene ondergrond kunnen parkeren. “Door de openingen in de bestrating zal het parkeerterrein er straks als een grasveld uitzien, maar wel met een stevige onderlaag, dus zonder modder”, legt Hopman uit. “Tussen de verschillende parkeerstroken wordt een meidoornhaag geplant. Verder zijn we nu bezig beide trappen naar het uitzichtduin te verwijderen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe trap op een minder steil duingedeelte, waardoor het voor recreanten makkelijk wordt om naar boven te lopen. De trap wordt zodanig aangelegd dat de treden niet verzakken, dus kunnen we daar weer jaren mee door. Ook het uitzichtduin zelf krijgt een opknapbeurt.”

Verderop in het duingebied worden de boombanken, die hun beste tijd hebben gehad, vervangen door solide eikenhouten banken. Als het werk over een week of twee is afgerond staan voor begin volgend jaar soortgelijke projecten bij het Nachtegalenpad en de Uilenvangersweg op het programma.

Cette page 489 vues.